Veilig en vrij zijn – Zichtbare en onzichtbare criminaliteit aanpakken

Beeld: Netwerk Weerbaar Bestuur

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen dat gemeente en hulpdiensten er alles aan doen om je veiligheid te bewaken. D66 vecht voor vrij zijn, veilig zijn en jezelf kunnen zijn. Ook in de komende 4 jaar wil D66 zich in Bunnik, Odijk en Werkhoven inzetten voor jouw vrijheid en veiligheid.

Vrijheid vs. veiligheid

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om je leven te kunnen leven. Hoe vrij ben je als je bang bent op straat, of als winkelier overvallen wordt? Veiligheid en vrijheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en houden elkaar in evenwicht. D66 Bunnik hecht veel waarde aan dat evenwicht. Het is belangrijk dat we altijd kritisch kijken naar maatregelen die de veiligheid vergroten en de vrijheid beperken. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingscamera’s, die weliswaar afschrikwekkend kunnen werken, maar je ook overal kunnen volgen. Of politie- en handhavingscontroles die proportioneel en uitlegbaar moeten zijn.

Je veilig voelen

D66 Bunnik vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze gemeente. Ongeacht je afkomst, uiterlijk, geloof, seksuele gerichtheid, beperking of aandoening. In onze gemeente is er ruimte voor LHBTI+-personen en bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging en etniciteit. Je moet je veilig kunnen voelen, altijd en overal. Bijvoorbeeld ’s avonds op straat, of op het station. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, religieuze haat is in onze gemeente geen plaats.

D66 Bunnik wil ontmoetingen tussen verschillende groepen stimuleren. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Dat helpt om elkaar beter te begrijpen, en in verbinding te blijven. Daar staat D66 Bunnik voor.

Regenboogvlag

Beeld: Politie

Ondermijning aanpakken

Een belangrijke ontwikkeling in de criminaliteit is ondermijning: de onderwereld maakt gebruik van de faciliteiten van de bovenwereld. Bijvoorbeeld een boer met financiële problemen die zijn schuur verhuurt aan criminelen die daar drugs opslaan. Of een horecabedrijf dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Dat is ondermijning. Weerbaarheid daartegen is belangrijk: zo voorkomen we problemen. Dat betekent dat bewoners, ambtenaren en politiek zich bewust zijn van de aanwezige risico’s om ongewild onderdeel te worden van een crimineel systeem, en weten wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen. Ondermijning is iets waar de gemeente zélf iets tegen kan doen. Bijvoorbeeld door goed op te letten bij vergunningverlening en actief Bibob-beleid te voeren. Ook kan de gemeente stimuleren dat bewoners een ‘niet pluis’-gevoel melden, en met andere gemeenten en overheden samenwerken om grensoverstijgend te werken.

D66 is de enige lokale partij die in haar verkiezingsprogramma aandacht vraagt voor het tegengaan van ondermijning. Bizar! Juist omdat ondermijning vaak onzichtbaar is, is het extra belangrijk om er aandacht voor te blijven vragen. De afgelopen jaren zijn er immers de nodige ondermijnende activiteiten ontdekt, zoals drugsproductie op een boerenerf. Steun ons in die strijd. Stem 16 maart D66 Bunnik.

Politieauto

Beeld: Politie