Niemand laten vallen: hoe werkt dat?

Beeld: Gemeente Bunnik

Onze kersverse regering zet in op valpreventie. Inzetten op niemand laten vallen, dat spreekt D66 natuurlijk aan! Ook in de gemeente Bunnik zetten we in op preventie. Zo helpt Bunnik Beweegt bewoners aan het sporten. Maar om ‘niemand te laten vallen’, is meer nodig dan alleen preventie.

Brede blik

We weten allemaal dat een goede gezondheid belangrijk is voor de kwaliteit van leven van alle inwoners, jong en oud. Maar het is geen recept voor geluk. Een veilige plek om te wonen, een inkomen waarmee je rond kan komen, kunnen leren, werken en zinvol bezig zijn, je huis op orde hebben, kunnen gaan en staan waar je wilt, sociale contacten en relaties, zorgen voor je zelf en anderen, kunnen ontspannen: dat is wat er ook toe doet! D66 wil zich inzetten voor al deze onderwerpen, omdat we weten dat zekerheid en kansen bijdragen aan een gezond kwalitatief leven.

Zelf je leven inrichten

D66 vindt het belangrijk dat je zelf kan bepalen hoe je je leven leeft. Je weet immers zelf het beste wat goed voor je is. En als het tegen zit, zijn veel mensen creatief en vindingrijk in het vinden van oplossingen. Daar zijn we bij D66 van overtuigd! Aansluiten op de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van inwoners door te ondersteunen en ruimte te geven, dat zou ook de gemeente moeten doen. Zowel in het maken van beleid als bij de uitvoering daarvan. Daar gaan we ons de komende 4 jaar dan ook hard voor maken.

Kwaliteit van leven

Ondanks de beperkte budgetten en een toenemende vraag om hulp, heeft de gemeente toch heel veel kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven voor bewoners:

  • Door te zorgen voor prettige plekken om elkaar te ontmoeten, waar je veilig heen kan.
  • Toegankelijk en divers aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen, jongeren, hun ouders en senioren.
  • Een goed functionerend vangnet van hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Een vangnet waar je op kan vertrouwen. Of het nou gaat om hulp bij opvoeden, inkomen en schulden, je huishouden of je veilig kunnen verplaatsen.

De kansen in de gemeente Bunnik zijn talrijk. Niet in de laatste plaats omdat veel bewoenrs van Bunnik, Odijk en Werkhoven aangeven dat zij zich graag inzetten voor een ander. Er daar gebeurt ook al heel veel. Onzichtbaar, omdat we het gewoon doen. Maar je hoeft naar een blik te werpen op Bunnik Samen, Bunnik Beweegt, het cultuurplatform, Jongerenwerk De Schoudermantel, KunstenHuis Idea, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik, De Huiskamer van Odijk, Seniorenactiviteiten Bunnik, Welzijn ouderen Odijk, en je ziet een dat heel veel inwoners er met elkaar iets van maken. Vaak ook samen met het Centrum voor Elkaar van de gemeente en hulpverleners uit de eerste lijn.

Ondersteunen van initiatieven

Wat D66 Bunnik betreft, geven we ruimte aan mensen en initiatieven, investeren we in goede verbinding tussen de initiatieven en professionele hulp. En als het nodig, zorgen we dat mensen terecht kunnen bij deskundige hulpverleners. Zo zorgen we er met elkaar – gemeente en bewoners – voor dat mensen niet tussen wal en schip vallen. En worden Bunnik, odijk en Werkhoven nóg mooiere plekken om te wonen. Dit gaat niet zomaar vanzelf en gaat ook niet zomaar in één keer goed. Het is een pad van leren en verbeteren, of wel vallen en opstaan. Het is een eerlijk verhaal, maar wel vol ambitie. Ambitie die D66 de komende 4 jaar wil omzetten in resultaten.