Een sterke democratie – Hoe D66 de politiek met jou wil verbinden

Beeld: VNG

Iedere partij zal zijn standpunten en ambities presenteren aan de inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Soms zijn de politieke partijen het eens, soms niet. Wat minstens zo belangrijk is, is dat de gemeente stabiel en betrouwbaar bestuurd wordt. En dat bewoners gehoord worden en een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe plannen en beleid. Zo belangrijk, dat we hier een apart hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma over hebben geschreven. Een sterke én toegankelijke democratie, en stabiel en betrouwbaar bestuur: dat is onze inzet voor de gemeente Bunnik!

Sterke en toegankelijke gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een sleutelpositie. Als het college van B en W een voorstel doet aan de gemeenteraad, heeft de gemeenteraad een belangrijke taak om te controleren of bewoners gehoord zijn en hoe zij hun wensen en zorgen hebben kunnen neerleggen bij de gemeente.

Om dat goed te kunnen doen is een sterke gemeenteraad, die toegankelijk is voor bewoners, noodzakelijk. Sterk betekent voor D^6 dat de gemeenteraad voldoende ruimte moet hebben om verstandige keuzes te kunnen maken en zorgvuldig afwegingen te maken. Daarvoor is meer ondersteuning nodig: gemeenteraadsleden hebben het nu te druk. Maar ook meer handvatten om als gemeenteraad zelf je informatie te kunnen winnen.

Toegankelijk betekent voor D66 dat je als bewoner laagdrempelig contact kan opnemen met een gemeenteraadslid, zodat de problemen én kansen die jij als bewoner ziet door de gemeenteraad kunnen worden meegenomen bij het maken van keuzes. D66 wil de raadsagenda toegankelijker maken, en bewoners meer ruimte geven om hun zegje te doen. Uiteindelijk om betere besluiten te nemen voor jouw toekomst in Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Beeld: Bunniks Nieuws

Stabiel en betrouwbaar bestuur

Met slechts 4 politieke partijen in de Bunnikse gemeenteraad, is samenwerking erg belangrijk. D66 staat voor betrouwbaar bestuur, in het belang van alle bewoners van onze gemeente. D66 is een pragmatische partij, die oplossingen zoekt die passen bij bewoners, bedrijven en organisaties. Na een tijd van bestuurlijke onzekerheid, veel wethouderswisselingen en het uiteenvallen van de coalitie, is de gemeente toe aan helder, consistent beleid. D66 is bereid om de leiding te nemen richting een stabiel, betrouwbaar bestuur.

Democratie is meer dan doen wat populair is

Een wijdverspreid misverstand is dat democratie de wil van de meerderheid betekent. Natuurlijk spelen de wensen en standpunten van de meerderheid van alle inwoners een grote rol, maar goede besluiten kenmerken zich ook door het horen van tegenstanders en bewoners met zorgen. En eerlijk is eerlijk, lang niet altijd om plannen tegen te houden of om te gooien, maar juist om plannen beter te maken. Door bij woningbouw te luisteren naar de zorgen van bestaande bewoners. Door bij het aanleggen van een fietsstraat niet alleen te kijken naar het regionale belang, maar ook de veiligheid van directe omwonenden te bewaken.

Goede plannen kenmerken zich door invloed van iedereen: het algemeen belang en het individueel belang tegen elkaar afgewogen.

Politiek en bewoners horen bij elkaar

Een gemeenteraad kan alleen goede keuzes maken als gemeenteraadsleden middenin de samenleving staan en bewoners waar mogelijk betrekken bij voorliggende keuzes. Wat leeft er in de kernen en het buitengebied? Hoe verduurzamen we onze gemeente, zonder het landschap aan te tasten? Waar kunnen we huizen bouwen? Hoe leggen we doorfietsroutes zo aan, dat ze aantrekkelijk zijn voor fietsers én veilig voor spelende kinderen? Dilemma’s waar de gemeenteraad niet alleen over moet besluiten, maar samen met bewoners. Zo worden de kennis en ervaring van jou ingezet voor betere keuzes. Want wie weet er nu meer over de problemen en kansen in jouw straat of wijk dan jijzelf?

Wederzijdse verantwoordelijkheid

In alle gevallen is een constructief gesprek belangrijk. Dat betekent dat de gemeente zich eerlijk en oprecht geïnteresseerd moet opstellen. Maar dat betekent ook dat bewoners een verantwoordelijkheid hebben om constructief kritisch te zijn. We hebben allemaal zo onze verantwoordelijkheid om in dialoog de beste oplossingen te vinden voor onze gemeente.

D66 vindt het weliswaar belangrijk dat bewoners serieus worden genomen, dat betekent niet dat bewoners altijd gelijk krijgen. Soms krijg je je zin, en soms niet. Ook dat hoort bij democratie.

Stem 16 maart D66 Bunnik. Voor:

  • Een sterke en toegankelijke democratie
  • Stabiel en betrouwbaar bestuur
  • Meer betrokkenheid door en invloed voor bewoners