Raadspraat Onno James: Dorpse taferelen

De gemeenteraad is deze maand druk bezig met allerlei dorpse taferelen.

In Werkhoven, waar de gemeenteraad was uitgenodigd door de Initiatiegroep Leefbaar en Veilig Werkhoven. Een grote groep bewoners was op de bijeenkomst afgekomen. Dat laat meteen de kracht van Werkhoven zien: een hechte gemeenschap waar mensen met elkaar problemen oplossen. Wat zou er kunnen gebeuren als we die gemeenschapskracht en de kracht van de gemeentelijke overheid weten te bundelen? Ik denk dat dat tot mooie oplossingen kan leiden. Een Werkhovenaar sprak me op de bijeenkomst aan. Hij vond dat de gemeenteraad te weinig aandacht heeft voor Werkhoven. Ik vertelde dat we in de gemeenteraad regelmatig over Werkhoven praten. Bijvoorbeeld of er ruimte is voor appartementen in combinatie met een nieuwe supermarkt. Of hoe we bij de provincie de risico’s van doorgaand landbouwverkeer in het dorp aankaarten. Daarop pleitte mijn gesprekspartner voor betere communicatie. Hopelijk is deze raadspraat een eerste stap! Ook op de website van D66 Bunnik schrijven we na iedere raadsvergadering over onze standpunten en keuzes. Er valt regelmatig wat over Werkhoven te lezen.

Een ander dorps tafereel is het hameren op het dorpse karakter. Bij de nieuwe Stationsbuurt komt die term steeds terug. Dan gaat het vaak over bouwhoogtes en woningaantallen. Terwijl een dorp voor mij meer is dan dat. Een dorp is wat mij betreft ook groen, betaalbaar wonen voor jong en oud, en voorzieningen dicht bij huis. En daar ontbreekt het in het dorp Bunnik nog wel eens aan. Jongeren, starters, maar ook veel ouderen die kleiner willen gaan wonen kunnen amper nog een woning vinden in onze gemeente. Ook onze voorzieningen staan onder druk. Regelmatig sluit er een winkel of restaurant. Om het Bunnik leefbaar en vitaal te houden, hebben we meer betaalbare woningen nodig. Meer inwoners betekent immers ook meer klandizie voor winkels. Voor bedrijven, scholen en andere functies wordt het bovendien makkelijker om personeel te vinden. Woningbouw draagt niet alleen bij aan het oplossen van het woningtekort, maar versterkt ook de leefbaarheid van Bunnik! Gelukkig zijn veel politieke partijen en inwoners het daar mee eens. Die energie is goud waard: een groot project als de nieuwe Stationsbuurt kost ten slotte vele jaren van voorbereiding en uitvoering.