D66 Bunnik in raadsvergadering van 12 mei

De gemeenteraad van Bunnik neemt belangrijke besluiten. Na iedere raadsvergadering geven we je een update via onze website, zodat je op de hoogte ben van de inbreng en standpunten van D66 in de gemeente Bunnik.

Update opvang van Oekraïners

De burgemeester heeft de gemeenteraad gemeld dat er momenteel ruim 70 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Daarnaast zijn er inmiddels ook al 40 Oekraïners weer vertrokken naar andere plekken, binnen Nederland en daarbuiten. De gemeenteraad heeft eerder al besloten om een ton vrij te maken om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen te organiseren. Dat geld wordt op een later moment door de Rijksoverheid weer vergoed.

Raadsrapporteurs

De gemeente zit in veel samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld de RMN voor de afvalverwerking, of de Regionale Sociale Dienst voor werk, uitkeringen en schuldhulp. Iedere gemeenteraad benoemt daarom 1 of 2 rapporteurs, die namens de gemeenteraad de controlerende taak op zich nemen, en waar nodig de gemeenteraad bijpraat over wat er gebeurt bij een van deze instellingen. Een nieuwe gemeenteraad betekent ook dat we nieuwe rapporteurs moeten benoemen. D66 Bunnik heeft gekozen om te focussen op de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht, U10, Regionale Energie Strategie, GGD, Veiligheidsregio Utrecht en de Regionale ICT-Dienst Utrecht.

Rechtzaak Burgweg

Door het raadslid Leny Visser (CDA) zijn vragen gesteld aan het college over de informatievoorziening aan de gemeenteraad met betrekking tot juridische procedures over het afgeven van een vergunning voor de uitbreiding van een bedrijf aan de Burgweg. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad voortaan beter te informeren. De fractie van D66 Bunnik is daar blij mee.

Veilige Koningsdag

Ons raadslid Onno James heeft samen met Jeroen Sterk (P21) een motie ingediend om het college te vragen om te zorgen voor een veiligere Koningsdag in de dorpskern Bunnik. Doordat er dit jaar geen organisatie was, waren er ook geen maatregelen genomen om de vrijmarkt veilig te laten verlopen. De burgemeester heeft toegezegd om nog dit jaar contact te leggen met betrokkenen, zodat er voortaan weer een organisatie is, en de gemeente de passende veiligheidsmaatregelen kan nemen. De fractie is blij met deze toezegging, zodat Koningsdag ook in het dorp Bunnik een mooi en gezellig feest kan blijven.

De volgende raadsvergadering is op 24 mei. Dan wordt het coalitieakkoord besproken, en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Aanstaande maandag 16 mei om 11:00 uur worden de namen bekend gemaakt.