D66 in de raadsvergadering van 6 juli

De allerlaatste raadsvergadering voor het zomerreces! Een extra vergadering, met centraal het afscheid van Ali Dekker als wethouder. En vervolgens de installatie van onze fractievoorzitter Onno James als haar opvolger in het college en de benoeming van Klaas Maijer als raadslid. Naast deze wisselingen was er ook de behandeling van één serieus inhoudelijk onderwerp: de flexwoningen bij het gemeentehuis. 

Bouw van 48 tijdelijke flexwoningen

Een heikel onderwerp, het plan voor 48 flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis. Dit was te merken aan de sterke vertegenwoordiging van omwonenden op de publieke tribune.
  
De geplande flexwoningen zijn als het mee zit nog dit jaar te realiseren. De helft van deze woningen komt beschikbaar voor eigen inwoners, vooral jongeren. De ander helft is bestemd voor bijzondere aandachtsgroepen, waaronder statushouders en mensen die komen uit een traject beschermd- en begeleid wonen. 

Aandacht in de raad ging vooral uit naar zorgen over de verkeersveiligheid op en om het terrein, zekerheid over de commitment van woningcorporatie Portaal, wensen over de groene aankleding en een goede inbedding van de nieuwe bewoners in de Bunnikse samenleving. 

Het CDA heeft haar aarzelingen over het plan overwonnen en na het afdwingen van duidelijkheid over het commitment van Portaal voor het voorstel gestemd. Daarmee kreeg  het voorstel brede steun van alle fracties met uitzondering van de VVD. 

Aankomende D66 fractievoorzitter Winny Toersen heeft in een sterke inbreng nogmaals benadrukt hoe groot de woningnood is onder de groepen voor wie deze woningen bedoeld zijn en het belang van een goede sociale binding met de rest van de dorpen benadrukt. De VVD scoorde een toezegging over de aanpak van de verkeersveiligheid die een motie, samen met ons, overbodig maakte.  

De motie van het CDA over de groene aankleding en herschikking van het terrein voor bestaande activiteiten die nu op het veld plaatsvinden werd met algemene stemmen aangenomen. Onze motie, mee ingediend met coalitiepartner P21, voor een soepele inbedding van nieuwe bewoners werd ook met grote meerderheid aangenomen. Uiteindelijk hebben ook wij gestemd voor de VVD motie met de oproep om de maximale termijn van 15 jaar voor de flexwoningen ook maximaal 15 jaar te laten zijn. Hoewel dat al in het raadsvoorstel stond, was het duidelijk dat inwoners de tijdelijkheid graag nog eens extra zagen onderstreept. Ook deze motie werd aangenomen. 

Motie actieve informatieplicht

Recent heeft de Provincie de gemeente onder ‘actieve toezicht’ geplaatst n.a.v. niet tijdig rapporteren over VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In de raadsvergadering van vorige week werd tijdens de vragenronde ingegaan op vragen hierover. 
 
Het CDA en Fractie-Visser vond de beantwoording van het college, door wethouder Dekker, niet voldoende. Het CDA vond het nodig om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen, gericht aan het college als geheel en met oog op de toekomst. De motie zou een verkeerde indruk kunnen wekken, vond D66 woordvoerder Ralph Hallo, alsof de raad voortdurend slecht geïnformeerd wordt door het college. Niks is minder waar. En gezien de helder en uitvoerig beantwoording van Ali Dekker in de vorige raadsvergadering, was het nut van de motie ook ver te zoeken. 
 
Met het oog op de klok, greep de voorzitter van de raad, burgemeester Van Bennekom, in. Hij suggereerde dat het CDA beter in de agendacommissie een verzoek kon doen voor een thema-avond over informatievoorziening. Na een oproep van Ralph Hallo om de motie niet in stemming te brengen, er was immers toch geen meerderheid voor, heeft het CDA de in onze ogen ongelukkige motie ingetrokken. De raad kon eindelijk overgaan tot het hoofdmoot van de avond, het afscheid van Ali Dekker. 

Afscheid wethouder Ali Dekker

Met familie, vrienden, en oud-collega’s op de tribune, werd feestelijk afscheid van Ali genomen. Burgemeester en fractievoorzitters spraken Ali toe, met lovende woorden, voor haar tomeloze inzet voor de gemeente Bunnik, haar inhoudelijke kennis en bestuurlijk kunde, haar doorzettingsvermogen, haar doortastendheid, haar benaderbaarheid en veel meer. Niet alleen Onno, maar ook Thies en Arjen, vertelden over hoe Ali een betekenisvolle rol voor ze had gespeeld in hun politieke leven. Duidelijk werd dat Ali alom gerespecteerd en geliefd is en dat wij haar zeker zullen gaan missen. 
 
Ali nam de lofwoorden en de cadeaus in ontvangst en sprak zonder tekst geheel vanuit het hart ons toe over hoe het voor haar voelt om nu afscheid te nemen. ‘Alles is politiek maar politiek is niet alles!’. 

Beeld: Gemeente Bunnik

Benoeming wethouder Onno James

Daarna volgden de beëdiging van Onno James  als wethouder en de benoeming van Klaas Maijer als Onno’s opvolger in de raad. Hiermee werd het college en de raad (en onze fractie!) op een rimpelloze manier weer compleet. 
 
Onno heeft in zijn korte tijd als raadslid en fractievoorzitter zijn kwaliteiten al meer dan bewezen. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan als bestuurder, zonder Ali’s schat aan ervaring, maar vol energie en drive. 
 
Klaas keert terug in de raad. Hij heeft al eerder als fractie-assistent en als raadslid gediend. 

Onno James - Beeld: Gemeente Bunnik

De vergadering werd snel gesloten. Het was hoogtijd om het glas te heffen op Ali. Tussen alle werkzaamheden door had Winny een lied voor Ali weten te componeren waarmee raad, college, griffie en alle andere volhouders Ali hebben toegezongen en uitgezwaaid. 
 
En tegen middernacht begon dan het zomerreces.