D66 in de raadsvergadering van 25 mei 2023

Plattegrond van de nieuwe Stationsbuurt in Bunnik, met onder in beeld het station en boven in beeld de nieuwe bebouwing.

Beeld: Gemeente Bunnik

In de raadsvergadering van 25 mei stond er eigenlijk maar één debatpunt op de agenda: de nieuwe Stationsbuurt. Over vrijwel alle andere agendapunten was de gehele raad het eens.

Huisvesting scholen

Het strategisch huisvestingsplan onderwijs lag voor. De gehele raad was enthousiast over dit plan, waarin vooruit wordt gekeken naar groei en krimp van scholen, en hoe de schoolgebouwen in onze gemeente moeten meegroeien of -krimpen. In de drie dorpen is voldoende huisvesting voor de bestaande scholen, maar de nieuwbouw van Kersenweide brengt daar verandering in. De gehele raad wil graag een nieuwe basisschool in Kersenweide. D66 is daar heel blij mee, want zo kunnen alle nieuwe jonge bewoners van Kersenweide veilig en dichtbij huis naar school. Te voet, of fietsend.

Stationsbuurt

Een belangrijk besluit lag voor de in de gemeenteraad over de gebiedsontwikkeling rondom station Bunnik, de nieuwe Stationsbuurt of Stationsomgeving genoemd. De raad heeft opdracht gegeven te onderzoeken of de Twaalf Apostelen en het bedrijventerrein ten zuiden van het station kunnen worden ontwikkeld tot een gemengd woon- en werkgebied. De gemeente heeft een visie uitgewerkt voor de nieuwe Stationsbuurt. Er is plek voor veel woningen, waarvan een groot deel appartementen. Dat betekent dat we op deze plek de kans hebben om het woningaanbod in onze gemeente diverser te maken. Niet alleen grote gezinswoning meer, maar ook kleinere woningen en appartementen. Dat is goed nieuws voor jongeren, starters, maar ook ouderen of alleenstaanden. 30% van de nieuwe wijk moet sociale huur worden. Dat is dan weer goed nieuws voor ons allemaal: mensen met een kleiner inkomen kunnen in Bunnik (blijven) wonen. Dat betekent ook dat we meer ruimte maken voor leraren, winkelpersoneel, medewerkers voor Bunnikse bedrijven.

Samen met de VVD en P21 hebben we de visie wel aangepast. Zo wilden we meer aandacht voor alternatieven voor ondernemers, zodat zij niet alleen weten dat ze moeten vertrekken, maar ook een alternatieve locatie in onze gemeente kunnen vinden. Dat is gelukt! Daarnaast hebben we meer aandacht gevraagd voor een passende overgang tussen de omliggende woningen (o.a. in de Engboogerdbuurt). Ook dat is met een brede meerderheid van VVD, P21 en D66 aangenomen.

CDA was als enige fractie tegenstander van het plan. Het CDA kwam echter ook niet met alternatieve voorstellen, maar wilde volledig opnieuw beginnen. Dat was voor D66 niet acceptabel: de woningnood is te groot, en er ligt een degelijke visie. Wat ons betreft maken we in de uitwerking de plannen beter, met meer aandacht voor ondernemers, omwonenden en voorzieningen.

Verder hebben we het college van Burgemeester en Wethouders aangespoord om meer draagvlak te creëren bij ondernemers, en bewoners en de raad de komende tijd goed te betrekken bij het uitwerken van de plannen voor deze gloednieuwe wijk van Bunnik. Deze oproep werd gelukkig wel gesteund door de hele gemeenteraad.

Subsidie isolatievouchers

Daarnaast hebben we van de Rijksoverheid 210.000 euro gekregen om 100 woningen in Bunnik te isoleren. Isoleren is wat D66 betreft topprioriteit: de meest effectieve manier om duurzaam met energie om te gaan is die energie niet nodig hebben. Voor veel mensen met een laag inkomen is het lastig om dit zelf te betalen. Daarom is er nu voor 100 woningen een bedrag van maximaal 2.500 euro beschikbaar. De hele gemeenteraad stemde in met dit voorstel, waardoor de gemeente binnenkort de bedragen beschikbaar kan stellen aan mensen die het bedrag goed kunnen gebruiken voor het isoleren van hun woning.