D66 in de raadsvergadering van 20 april

Voor D66 kende de raadsvergadering van 20 april twee bijzondere hoogtepunten. De eerste was de benoeming van Ammar Younes tot onze kersverse fractie-assistent. Mooi om te zien hoe hij vergezeld van Bunnikse maatjes van Vluchtelingenwerk Samenspraak zijn benoeming en de bijbehorende bloemen in ontvangst nam.

Woningbouwprogramma nieuwe wijk Kersenweide

Het tweede hoogtepunt was zonder twijfel het unaniem aangenomen woningbouwprogramma voor de nieuwe Odijkse wijk Kersenweide. Nadat in januari de Provincie goedkeuring gaf onder de voorwaarde dat het aandeel woningen in de sociale sector weer 30% zou worden en dat de parkeernorm nog verder omlaag moest, zijn we weer gaan rekenen. Dat heeft nog best wat hoofdbrekens gekost. Maar het is gelukt, en dat is zeker ook te danken aan het geduld en het doorzettingsvermogen van onze wethouder Ali Dekker. De VVD wilde nog wel het punt maken, dat die parkeernorm wat hun betreft echt te laag is. Ze stelden voor alvast een soort uitwijkplek aan te wijzen voor parkeerplaatsen als de ramingen toch niet goed uitpakken. Maar daar voelde de andere fracties niet voor. Wel wil iedereen dat de uitwerking van de verlaagde parkeernorm goed wordt gemonitord.

Met het vaststellen van het woningbouwprogramma, zijn we nu nog maar één stap verwijderd van het ingang zetten van de ontwikkeling. Dat is de goedkeuring van het masterplan, waar alles weer in samenkomt. Die slag hopen we nog deze zomer te slaan. Daarna kunnen ontwikkelaars aan de slag met de bouw van 1200 woningen, waarvan 70% in de categorie ‘betaalbaar’ en voor verschillende leeftijdscategorieën en doelgroepen. Waar ze niet in verschillen, is duurzaamheid. Daar zetten we bij alle woningen stevig op in.

Nieuwe griffier en inwoners te gast

Naast deze hoogtepunten was er nog meer nieuws. Zo was het voor onze nieuwe griffier Frank van der Lubbe zijn eerste raadsvergadering in functie. Maar voor wie dat niet wist, merkte daar niets van. En hoewel niet helemaal nieuw, waren er voor de tweede keer VIP-gasten aanwezig. Een nieuw initiatief van de Raad waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Je krijgt dan vooraf ontvangst met uitleg, waarbij je door de griffie en enkele raadsleden wordt meegenomen in het programma voor die avond. Uiteraard hoort daar na afloop napraten met een drankje en de andere raadsleden bij. Kortom een avondvullend programma. Geïnteresseerd? Houd de website of de gemeentepagina in het Bunniks Nieuws in de gaten. En wist je dat sinds kort je je ook kan abonneren op nieuwsbrieven van de gemeente Bunnik?

Woningbouw aan de Krommerijnstraat

Een lastig besluit bleek toch de woningbouwontwikkeling aan de Krommerijnstraat. Na het lezen van de stukken, leek het te gaan om kleine mooie aanvulling van 6 appartementen in Bunnik. Tijdens het Open Huis vertelden insprekers over hun bedenkingen, en twijfelden een aantal raadsleden over of bijstelling van de kaders toch niet wenselijk zou zijn. Zeker nadat deze en gene op de fiets polshoogte was gaan nemen op de locatie. Past dat allemaal wel op die ‘postzegel’? De kaders zijn conform de andere woningbouw terplekke, en het amendement van de VVD en fractie Visser, kreeg uiteindelijk geen steun. Wel hoopt iedereen dat de ontwikkelaar de twijfel ook goed heef gehoord en straks met een mooi inpasbaar plan komt.

Raadsvragen

Naast deze voorbereide voorstellen, waren er ook de nodige vragen van raadsleden en een motie vreemd ter afsluiting. Om met die laatste te beginnen, dat betrof de voornemens van de Rijksoverheid voor een vierde vliegroute richting Schiphol om het vliegverkeer te verdelen. Al heel wat mensen uit Bunnik hebben daar de afgelopen weken een petitie voor ondertekend. Jenny Houtgraaf (P21) maakte er een motie van en diende die samen met Ralph Halo (D66) in. Uiteindelijk stemde alleen de VVD tegen.

Pluimveestal in Zeist

Verder werden er zorgen gedeeld over de vergunningverlening aan een boerenbedrijf in Zeist voor een pluimveestal, de mobiliteitsvisie voor de Traverse, geluidsoverlast door nachtelijke werkzaamheden bij Van Dam, en dassen die helaas de dood vonden door aanrijding op de Rijnsoever in Bunnik. Zorgen van de raad zijn er ook over de als maar toenemende vraag om jeugdhulp en de verwerking daarvan via ons Centrum voor Elkaar. Ook de Bunnikse huisartsen hebben laten weten dat een verbeterslag echt nodig is. Daarom is met wethouder Julie d’Hondt afgesproken om voorlopig de raadsvinger goed aan de pols te houden.