D66 in de raadsvergadering van 14 december

In de raadsvergadering van 14 december is gesproken over toetsingscriteria en aanwijzingsprocedure voor de lokale omroep en de belastingverordeningen 2024.

In deze raadsvergadering is gesproken over de toetsingscriteria en aanwijzingsprocedure voor de lokale omroep. Op 26 oktober 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik als lokale, publieke omroep in de gemeenten Bunnik en Zeist. Omroeporganisaties kunnen zich melden voor inschrijving voor de nieuwe machtiging voor de komende 5 jaar.

Klaas Maijer gaf aan dat D66 verheugd is over de lokale omroep die onze live-uitzendingen verzorgt. Het is van cruciaal belang voor de democratie dat iedereen toegang heeft tot informatie en debatvoering kan volgen. Lokale omroepen dienen onafhankelijk te zijn. Met een amendement is de formulering hiervoor aangescherpt. In de nieuwe bewoording wordt benadrukt dat het om een onafhankelijke redactie gaat, die een andere rol heeft dan het bestuur van de omroeporganisatie. Kandidaten die zich willen melden, weten nu al wat de Raad belangrijk vindt en aan welke criteria ze moeten voldoen. Dus zelfs als er maar één gegadigde is, is nu duidelijk wat de Raad belangrijk vindt en welke criteria moeten worden nageleefd. Deze criteria zullen worden gepubliceerd op de website van de gemeente Bunnik. Dit amendement werd unaniem gesteund door de raad.

De Belastingverordeningen 2024 zijn in deze raadsvergadering door ons geamendeerd, samen met P21 en de VVD. Dit heeft geleid tot een verlaging van de leges voor kleine evenementen. De verhoging van de leges voor Bunnikse evenementen steeg aanzienlijk en viel ons op. Evenementen hebben een meerwaarde voor inwoners en ondernemers. De verordening leges 2024 is inclusief tarieventabel vastgesteld met respectievelijk tarieven van €150 en €300 voor categorieën a en b evenementen.


Een motie van de VVD en het CDA om eerder betrokken te zijn bij lastenverhogingen voor inwoners werd niet gesteund door het college en een meerderheid van de raad. Winny Toersen heeft aangegeven dat D66 ook graag een tijdige behandeling ziet als het gaat om de belastingverordeningen. Inzicht in de lasten hebben we al bij de begroting. De wens om de lasten zo laag mogelijk te houden, hebben we vastgelegd in het raadsprogramma en ondersteunen volledig.