Raadsvergadering
12 oktober –
motie D66

In de raadsvergadering van 12 Oktober 2023 is de verordening tot ‘Wijziging van de verordening doelgroepen sociale koop, sociale huur en middenhuur’ aangenomen. Deze wijziging houdt in dat er een extra categorie toegevoegd wordt aan de doelgroepenverordening.

Motie D66

De NHG-grens is fors gestegen naar €405.000, waardoor deze niet meer passend is voor de betaalmogelijkheden van de middeninkomens. Er wordt daarom een extra categorie voor sociale koopwoningen tot €355.000 toegevoegd aan de doelgroepenverordening. D66 Bunnik vindt dit een goede maatregel, maar nog niet voldoende. De grens van wat haalbaar is aan hypotheek ligt voor veel mensen lager. Daarom dienden wij een motie in om nóg een extra categorie sociale koop in de woonvisie toe te voegen, van maximaal €280.000. Deze categorie kan vervolgens worden opgenomen in de nieuwe omgevingsvisie, waardoor bij nieuwe bouwplannen huizen tot €280.000 kunnen worden gerealiseerd.

De motie is aangenomen met steun van P21, CDA en fractie Visser. Alleen de VVD stemde tegen.

Algemene begraafplaats Bunnik

Het raadsbesluit voor extra geld voor de overname van het beheer van de algemene begraafplaats in Bunnik is aangenomen. Dit maakt het mogelijk om de begraafplaats weer onder beheer van de gemeente zelf te plaatsen. Dank aan de ‘Stichting begraafplaats Odijk’ die vanaf 1-1-2015 de begraafplaats onder haar hoede heeft.

Vragen over de Meent

In de vragenronde zijn vragen aan het College gesteld over de Meent in Odijk. Een aantal woningen midden op de Meent worden tijdelijk bewoond. D66 heeft gevraagd wat de plannen zijn voor deze panden. En of het mogelijk is om binnen de plannen voor het Dorpshart Odijk hier alvast ontwikkeling te starten. College heeft hierop aangegeven dat de woningen niet aangemerkt zijn voor tijdelijke bewoning, maar een normale woonbestemming hebben. De eigenaar heeft plannen voor de panden, momenteel is onbekend wat de laatste status is. De wethouder heeft aangegeven dat er een aantal voorzieningen in de pijplijn zitten voor de Meent om vooruitlopend op de ontwikkelingen van het Dorpshart Odijk alvast wat te doen aan de groenvoorziening en het parkeren.