D66 in de raadsvergadering van 10 november

Op 10 november sprak de gemeenteraad over de begroting voor 2023. Een belangrijk moment, waarbij alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is voorbij komen.

Begroting 2023

Meer geld voor jongerenwerk

Onze fractie heeft een amendement ingediend om structureel 35.000 euro extra per jaar beschikbaar te stellen voor het jongerenwerk. In de coronapandemie heeft het Jongerenwerk De Schoudermantel dit bedrag mogen ontvangen, en toen is de meerwaarde wat D66 bewezen. Het jongerenwerk heeft extra ingezet op het begeleiden van individuele jongeren, zodat jongeren een zetje gegeven kan worden in de goede richting. D66 denkt dat dit waardevol is, enerzijds om jongeren optimale kansen te bieden, en anderzijds om te voorkomen dat we op termijn meer geld kwijt zijn aan jeugdzorg, ondersteuningstrajecten en uitkeringen.

Helaas deelden de andere fracties ons standpunt niet. Die wilden nog langer wachten met het nemen van een besluit. Daarom hebben we het amendement uiteindelijk niet in stemming gebracht. Onze inschatting is dat het zinvoller is om te wachten op een geschikter moment, dan nu het voorstel van tafel geveegd te zien worden.

Minimabeleid

D66-raadslid Winny Toersen schreef een motie om het college op te roepen nu eindelijk te komen met de evaluatie van het minimabeleid, een verzamelnaam voor alle regelingen die het mogelijk maken dat mensen met weinig geld toch mee kunnen doen in onze samenleving. Denk aan sport, cultuur, onderwijs.

Gelukkig was er steun van alle Bunnikse raadsfracties. Het college heeft beloofd om ruim voor de kadernota 2024 met de evaluatie te komen. Dat biedt de gemeenteraad de kans om op basis van de evaluatie de regelingen waar nodig te verbeteren en budgetten bij te sturen voor 2024 en verder.

Energiekosten voor sport en cultuur

De CDA-fractie ontving signalen van sportverenigingen dat de stijgende energiekosten mogelijk tot problemen gaat leiden. Daarom hebben ze het college gevraagd om sportverenigingen, cultuurverenigingen en subsidie-ontvangen organisaties te bevragen op eventuele problemen. De D66-fractie vindt deze organisaties van vitaal belang voor de leefbaarheid in onze gemeente, en steunde deze motie daarom van harte.