D66 in de raadsvergadering van 10 maart

D66 Bunnik zet zich op dit moment via de Liberalen in de gemeenteraad in voor jouw belangen. Vanaf 16 maart hopen we met onze eigen mensen in de gemeenteraad te zitten. Ons goede voornemen is om je na iedere gemeenteraadsvergadering te informeren over de belangrijkste bespreekpunten en onze inspanningen. In dit bericht een samenvatting van de raadsvergadering van 10 maart 2022.

Gebiedsvisie Kersenweide vastgesteld

Een ongelooflijk belangrijk moment in deze raadsvergadering: de vaststelling van de gebiedsvisie voor Kersenweide. Een groot woningbouwplan met 1.200 woningen. Een belangrijk plan dat bijdraagt aan het oplossen van de wooncrisis, omdat er veel woningen in het middensegment worden gebouwd. D66 is enorm blij met de steun van alle Bunnikse politieke partijen.

Snel vooruit naar de volgende stap, zodat we kunnen bouwen! Daar gaan we ons na de gemeenteraadsverkiezingen sterk voor maken.

Groen licht voor zonneveld naast A12

De gemeenteraad heeft uitgebreid gesproken over het toestaan van het bouwen van een zonneveld tegen de A12. D66 is voorstander van zonnevelden, en heeft ingestemd met de komst van dit zonneveld. Een zonneveld waar ook bewoners kunnen meedelen in de opbrengst. Zo halen we op de valreep de ambitie van de raadsperiode 2018-2022 om een vergunning voor 40 ha zonnevelden af te geven. Een mooi laatste wapenfeit van de vertrekkende gemeenteraad.

Groenvisie voor de gemeente

D66 wil de dorpen stevig vergroenen. De groenvisie voor de komende jaren is daarvoor belangrijk. In de groenvisie is opgeschreven hoe we onze gemeente vergroenen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de groenvisie. Ook een mooie stap, wat D66 betreft.

Overeenstemming over Provincialeweg in Bunnik

De afgelopen maanden was er in de gemeenteraad discussie over de Provincialeweg in Bunnik. Hoe gaan we om met de doorfietsroute die daar gepland is? D66 is voorstander van een veilige doorfietsroute, zodat fietsen nog aantrekkelijker wordt. Zo verleiden we mensen om de auto te laten staan, en wordt Bunnik schoner, veiliger en duurzamer.

De discussie in de raad ging voornamelijk over de volgorde. Moet je eerst een groot plan hebben voor de volledige Provincialeweg, of is het slimmer om nu al te starten met de parallelweg (waar de Provincie nu geld voor beschikbaar heeft). D66 is voorstander van dat laatste. Laten we gelijk starten, nu er geld beschikbaar is, en de kans die zich voordoet om Bunnik veiliger en duurzamer te maken niet missen. Gelukkig kon met een toezegging van wethouder Dekker iedereen daar mee instemmen. Wederom een succes op de valreep!