D66 in de raadsvergadering van 3 februari

D66 Bunnik zet zich op dit moment via de Liberalen in de gemeenteraad in voor jouw belangen. Vanaf 16 maart hopen we met onze eigen mensen in de gemeenteraad te zitten. Ons goede voornemen is om je na iedere gemeenteraadsvergadering te informeren over de belangrijkste bespreekpunten en onze inspanningen. In dit bericht een samenvatting van de raadsvergadering van 3 februari 2022.

Nieuwe zonnepanelen bij de A12

De besluitvorming over het zonneveld (een veld met zonnepanelen) aan de A12 is uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering van 10 maart. D66 is voorstander van zonnevelden, maar vindt het ook verstandig dat er in dit geval wat meer tijd wordt genomen om met de omwonenden te praten over een goede inpassing. Uit de gesprekken met belanghebbenden bleek dat een fruitteler schade vreest door onkruid en insecten en dat de ontwikkelaar van het zonneveld nog mogelijkheden ziet om deze zorgen tegemoet te komen. D66 vindt dat we ruimte moeten geven om dat eerst nog eens te onderzoeken. De plek zelf, hoewel dicht bij Fort Vechten, past in het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voor zonnevelden. De initiatiefnemer moet er op kunnen vertrouwen dat de gemeente betrouwbaar is, en zijn beleid uitvoert.

Doorfietsroute Utrecht Science Park

Het debat draaide om de vraag of er eerst een grote visie nodig is op de gehele Provincialeweg, voordat de huidige fietspaden door het centrum van Bunnik verbeterd kunnen worden. Geld en capaciteit om in deze raadsperiode samen met bewoners een visie te maken is er niet. D66 vindt dat we eerst budget moeten regelen, voordat de gemeente een visie kan opstellen.

De route door Bunnik wordt intensief gebruikt en moet nu al worden verbeterd om lekker te kunnen fietsen en om de veiligheid te verbeteren. Dat ervaart iedereen, en daar is budget voor. D66 wil daarom deze kans om de verkeersveiligheid op meerdere plakken langs de route te verbeteren niet laten lopen.

De Provincialeweg is voor verbetering vatbaar. De visie op de Provincialeweg moet er wat D66 betreft dus alsnog komen. Dat kost geld en tijd. D66 wil in de begroting voor 2023 budget reserveren voor het opstellen van een visie.

Rotonde Van Zijldreef

Er komt definitief een rotonde op de kruising van de Provincialeweg en de Van Zijldreef! Dat is een goede snelheidsremmer voor autoverkeer aan het begin van het dorp, beter dan stoplichten. D66 bedankt raadslid Sterk (P21) voor zijn complimenten aan ‘onze’ wethouder Ali Dekker over dit succes en is blij dat wethouder Dekker zich voor deze en andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft ingezet. Zo heeft onze lijsttrekker er voor gezorgd dat de parallelbaan tussen Werkhoven en Odijk een maximumsnelheid van 30 km/uur heeft (in plaats van 60 km/uur), is de maximumsnelheid op de weg langs Odijk in zijn geheel naar 60 km/uur gegaan en wordt ook het stuk tussen Odijk en Werkhoven maximaal 60 km/uur.

Mondkapjes en zelftests voor mensen met een kleine beurs

Winny Toersen, nummer 3 op de lijst voor D66, vroeg aandacht voor het verschaffen van mondkapjes aan mensen met die weinig te besteden hebben . Het kopen van mondkapjes en zelftetss kan aardig in de papieren lopen als je die niet via werk of school kunt krijgen. Omdat D66 niemand wil laten vallen, vroeg ze naar de aanpak van de gemeente Bunnik. Het college van B en W heeft toegezegd hier werk van te maken, zodat iedereen toegang heeft tot mondkapjes en zelftests en zichzelf en anderen kan beschermen.