D66 in raadsvergadering van 24 mei – Natuurlijk in Bunnik!

In de raadsvergadering van 24 mei is het coalitieakkoord besproken, en zijn de nieuwe wethouders Ali Dekker, Hilde de Groot en Hilde d’Hondt geïnstalleerd. Ali is als raadslid opgevolgd door Ralph Hallo. Daarnaast is Klaas Maijer als fractie-assistent benoemd. Hieronder volgt onze bijdrage in het debat.

Fractievoorzitter Onno James: “Mijn fractie sluit – met trots – met de fractie van P21 het coalitieakkoord “Natuurlijk in Bunnik”. Een zeer ambitieus akkoord. Dat is ook nodig. We hebben twee grote opgaven.”

Klimaatcrisis

De tweede crisis is de klimaatcrisis. Enkele weken geleden werd bekend dat de temperatuur op aarde niet eerder zo hard steeg als nu. Vorige week werd bekend dat de oceanen flink verzuurd zijn. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren. Ik hoop zelf nog zo’n 60 jaar mee te gaan. Ik wil een groene toekomst, een leefbare toekomst.
 
Dus, we moeten  sneller actie ondernemen. In onze gemeente is de grootste uitdaging om te voorkomen dat we überhaupt energie nodig hebben. Woningen moeten sneller van het gas af, beter geïsoleerd worden en minder elektriciteit verbruiken.
 
Maar ook ondernemers en organisaties moeten aan de slag. Dat doen ze vaak ook al. En, niet in de laatste plaats de gemeente zelf! Met dit akkoord spreken we af een instrument te ontwikkelen waarmee we als raad beter kunnen sturen. Meer inzicht in te maken beleidskeuzes, beter monitoren of we snel genoeg gaan. En maken we extra geld vrij om de ambtelijke capaciteit te vergroten.
 
Daarnaast moeten we aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Klimaatadaptie noemen we dat. En dat kan écht een tandje meer. Bij de gemeente bij de herinrichting van woonwijken, bij boeren, rondom de akkers, maar ook bij bewoners en bedrijven. Minder steen, meer natuur en biodiversiteit. Dat moet onze focus worden. We moeten écht wat veranderen, willen we de gevolgen van klimaatverandering in onze gemeente opvangen, en zo een leefbare gemeente blijven. Aan deze groene ambities kan iedereen bijdragen. Niet alleen de gemeente. Ook wijzelf, thuis of in deze zaal. Laten we dat gaan doen. Voor een leefbare toekomst!

Wooncrisis

Allereerst de wooncrisis. Twee voorbeelden:
 
Je bent 25 jaar, net klaar met je opleiding. Je zoekt een plekje zoeken om te wonen in de buurt van de grote stad. Alleen, of met een partner. Je bent net begonnen met werken. Je bent net bij een Bunniks bedrijf in dienst gegaan. Je zoekt een sociale huurwoning. Je start vol vertrouwen Woningnet op. 0 woningen in onze gemeente. Nul! Je bent kansloos.

Een ander voorbeeld. Je hebt het geluk om met z’n tweeën te zijn, beiden starter. Je hebt allebei een goed starterssalaris van 2.500 euro bruto per maand. Hoeveel woningen zijn er te koop? Ook nul. Geen één! Deze starters hebben geen andere keuze dan kiezen voor een andere gemeente.
 
Daardoor creëren we ons eigen probleem. Want, de gemeente vergrijst. Kijk voor het gemak eens om je heen in deze zaal. Inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven worden ouder, en er komen nauwelijks jongeren bij. Jongeren die leven in de brouwerij brengen, activiteiten organiseren, horeca bezoeken, zorgen voor het voortbestaan van sportclubs. Starters die werken in de zorg, het onderwijs, of gaan werken bij de gemeente.
 
Met dit akkoord gaan we dat veranderen. Flink veranderen. Met 4.300 woningen tot 2040 helpen we onze inwoners, maar ook mensen in de regio die met de handen in het haar zitten. We helpen met het aantal woningen vergroten, maar bouwen ook bewust meer sociale huurwoningen, starterswoningen en gelijkvloerse woningen voor ouderen. Ik besef me, het is een druppel op de gloeiende plaat. Het Rijk moet meer doen. Maar ondertussen moeten wij doen wat we kunnen. Daar staat D66 Bunnik voor.

Financiering

Investeren kost bij voorbaat geld. De grote vraag is dus, hoe betalen we dit?
 
We betalen de incidentele investeringen uit de opbrengst van de geplande woningbouw. Dat is spannend, want sommige investeringen komen vooruitlopend op de opbrengsten. Maar wel nodig, om te zorgen voor een duurzame verkeersafwikkeling en voldoende voorzieningen.

Dit akkoord heeft ook beperkte structurele gevolgen. Vanwege de beperkte financiële ruimte van de gemeente, lees: er is geen geld, hebben we ons beperkt tot knelpunten die zijn aangedragen vanuit de ambtelijke organisatie. Deze kosten zijn gedekt, helaas met hogere lasten voor bewoners én bezoekers. Dat gaat helaas niet anders. Niks doen is geen optie.

Wethouder

Voorzitter, met trots presenteren we ook onze wethouderskandidaat. D66 is daar altijd duidelijk over geweest: Ali Dekker is onze kandidaat. Zij heeft grote ervaring als gemeentebestuurder, een netwerk opgebouwd als Statenlid bij de Provincie Utrecht en met haar jarenlange werk bij BMC ervaring op het speelveld van gemeenten. Gezien de grote opgaven, hebben we met haar een sterke bestuurder voor het ruimtelijk domein.

Ali Dekker, Ruud van Bennekom, Hilde de Groot en Julie d'Hondt.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Samenwerken

Tot slot. De titel van dit coalitieakkoord heeft betekenis. ‘Natuurlijk in Bunnik’ staat voor optimisme. Voor vooruitkijken. Want natuurlijk kunnen wij in de gemeente Bunnik de uitdagingen oplossen. Sterker gezegd, we vinden een oplossing voor de wooncrisis! We zorgen voor een klimaatneutrale gemeente in 2040! We gaan meer natuur realiseren, en meer ruimte maken voor ondernemers!

Samen zorgen we er voor dat we niemand laten vallen. Daarom doe ik een uitnodiging aan de gehele gemeenteraad. Laten we de komende tijd discussie voeren op de inhoud. In het belang voor de bewoners, ondernemers en organisaties in Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Iedereen die vooruit wil, voor een mooie toekomst, die vindt D66 Bunnik aan zijn zijde. Coalitiepartij, of niet. Natuurlijk, in Bunnik!