D66 gaat onderhandelen met P21

De afgelopen 2 weken hebben de Bunnikse politieke partijen met elkaar gesproken over het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Deze week hebben D66 en P21 geconcludeerd dat ze graag een nieuw gemeentebestuur willen vormen. De twee partijen hebben samen een krappe meerderheid in de gemeenteraad.

Waarom deze keuze

“D66 Bunnik is altijd duidelijk geweest over onze prioriteiten: betaalbaar wonen, verduurzamen, meer groen en veiliger fietsen en wandelen,” aldus fractievoorzitter Onno James. “Ook hebben we een wethouderskandidaat in huis met ervaring en een groot netwerk bij de provincie, bewoners en andere partners.” Voor D66 waren meerdere combinaties van partijen denkbaar. De combinatie met P21 is echter de enige combinatie waar alle betrokken partijen met vertrouwen de onderhandelingen in willen gaan. En dat is belangrijk, want er is snel een nieuw, krachtig en stabiel gemeentebestuur nodig.

Meer ruimte voor de gemeenteraad

D66 Bunnik en P21 hebben de ambitie uitgesproken om toe te werken naar een smal coalitieakkoord, op een beperkt aantal cruciale thema’s. Die thema’s zijn bijvoorbeeld wonen, duurzaamheid en mobiliteit.

Door afspraken te maken op hoofdlijnen en veel thema’s niet in het coalitieakkoord op te nemen, ontstaat er meer ruimte voor de gemeenteraad. Dat komt de democratie en verhoudingen in de gemeenteraad ten goede. Onze wethouder Ali Dekker: “De afgelopen maanden heb ik goed samengewerkt met de gemeenteraad. Ondanks dat er geen coalitieakkoord meer was, ontstond er toch een constructieve sfeer in de gemeenteraad. Daardoor viel er met alle politieke partijen samen te werken.”