D66 Bunnik stelt vragen over Bunnikse hulp aan vluchtelingen in nood

We zien allemaal de beelden van mensen in overvolle opvanglocaties, zoals in Ter Apel. Of vluchtelingen die met bussen heen en weer worden gereden naar locaties die beschikbaar worden gesteld door hulpvaardige gemeenten (bijvoorbeeld de Jaarbeurs in Utrecht). D66 Bunnik vindt dat we mensen áltijd humaan en waardig moeten behandelen en opvangen. Of mensen nu vluchten van een oorlog uit Oekraïne, of uit landen verder van huis. Dat betekent dat we moeten zorgen voor een dak boven je hoofd, hygiëne, en voedsel.

Wat doen we al?

In Bunnik worden tussen de 70 en 80 mensen uit Oekraïne opgevangen. In eerste instantie veel in gastgezinnen, maar nu vooral op een gemeentelijke locatie in Bunnik. De gemeentelijke organisatie, maar ook veel bewoners, hebben zich hier hard voor ingezet, en doen dat nog steeds. De gemeente begeleidt mensen richten werk of onderwijs. Veel Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels werk, of gaan naar school.

Daarnaast is de gemeente continu in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in gesprek over een goede opvang van vluchtelingen, zodat asielzoekerscentra en het centrale aanmeldpunt in Ter Apel ontlast worden. Die centra zitten overvol, onder andere omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen die mogen blijven in Nederland. Ook in onze gemeente waren achterstanden in het huisvesten van statushouders (mensen die hier mogen blijven). Eind dit jaar denken we die achterstanden te hebben ingelopen, en mogelijk zelfs iets meer mensen van een woning te kunnen voorzien.

Tegelijkertijd werken we natuurlijk ook aan oplossingen voor de lange termijn. Veel Bunnikers, en dus ook nieuwkomers, wachten veel te lang op een huis. Het is ons gelukt om met de fractie van P21 afspraken te maken over de bouw van 4.300 woningen tot 2040. Zo bieden we op lange termijn oplossingen voor woningzoekenden.

Op korte termijn helpt dat helaas nog niet. Daarom zet D66 Bunnik zich ook in voor de bouw van 100 tijdelijke flexwoningen in onze gemeente. Op die manier kunnen we meer Bunnikers, Odijkers en Werkhovenaren een woning bieden, en tegelijkertijd ook statushouders een start laten maken van hun leven in Nederland. Want een woning en een baan zijn belangrijke stappen in de integratie van nieuwkomers.

Wat kunnen we nog meer doen?

De vraag die we onszelf als gemeenteraad, inwoners en andere stakeholders altijd moeten stellen is: kunnen we nog meer doen? Niet als doel op zich, maar om mensen een menswaardig bestaan en humane opvang te bieden. Die vraag hebben we, samen met een aantal andere vragen, ook gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Je vindt deze vragen via onderstaande link.