Begroting en algemene beschouwingen

De behandeling van de begroting is een van de belangrijkste momenten van het jaar voor de Raad. Fractievoorzitters zetten uiteen in de algemene beschouwingen hun visie op de politieke stand van zaken. De financiële uitdagingen waar Bunnik, en met ons zowat alle gemeenten voor staan, maken dat het college met een minimalistische begroting kwam. Al met al was er weinig aanleiding voor een scherp politiek debat.

Namens D66 sprak fractievoorzitter Winny Toersen lovend woorden uit over de inspanningen van college en organisatie, met enige opluchting dat de begroting een klein positief saldo toont. Zij benadrukte echter dat het kaasschaven van de begroting wel zijn grenzen nadert. Zij riep het college op om voor de toekomst met een ‘Plan B’ te komen en echte keuzes aan de raad voor te leggen. Dit is de route het college zelf ook wil volgen en wij kunnen, waarschijnlijk begin 2025, opties voor ‘Plan B’ verwachten. 
Als we straks keuzes moeten maken, dan zullen we als D66-fractie blijven inzetten op realiseren van betaalbare woningen (zoals in Kersenweide en de tussenoplossing van flexwoningen) en investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving.

D66 had ook twee suggesties aan het college voor versterking van armoedebestrijding. Wij riepen het college op om met partners in de BGHU zich in te zetten voor meer maatwerk in kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Namens het college omarmde de portefeuillehouder financiën deze suggestie. Verder diende wij een motie in om de energie noodfonds extra onder de aandacht te brengen. Vooral bedoeld om huishoudens met inkomens tussen 120 en 130.

Er was ook een amendement van het CDA om een stimulans te geven aan de realisatie van een ‘Huiskamer van Bunnik’. Een prima idee, waar er al een plan voor bestaat, in overleg met o.a. Bunnik Samen, en als onderdeel van steun voor initiatieven in alle drie kernen. Daarom raadde het college, bij monde van portefeuillehouder d’Hondt, het amendement af. Na enige discussie en een schorsing paste het CDA het amendement zodanig aan dat het voor het college acceptabel werd. Het werd breed gesteund en aangenomen.

Tot slot had onze fractievoorzitter Winny Toersen nog een positieve meegever in petto, en wist de raad en het college er aan te herinneren dat in 2024 de gemeente Bunnik 60 jaar bestaat. Dat mag ook gevierd worden. Daarover ging de motie ‘Wie jarig is trakteert’ met een oproep aan het college om op passende wijze aandacht te besteden aan dit ‘verjaardagsfeest(je)’. . Deze motie haalde een ruimere meerderheid met steun van P21, Fractie Visser en de helft van de CDA fractie.
 
Al met al, een begrotingsraad zonder veel debat over moeilijke keuzes. Dat staat ons begin 2025 te wachten als het college met de raad in gesprek gaat over ‘Plan B’.