Ophef over de Kwazenboschweg

Al meer dan 400 personen hebben de moeite genomen om een zienswijze in te dienen over het plan om een tankstation te realiseren aan de Kwazenboschweg in Brummen.

Geen tankstation

Klanten van De Meander, participanten van Stichting Het Anker en bewoners van de Hogenenk roepen de gemeenteraad op niet in te stemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan van een stuk landbouwgrond bij de rotonde aan de Kwazenboschweg en de N348, zodat daar een tankstation kan komen.

Zoveel zienswijzen en geen reactie uit de gemeenteraad. Hoe kan dat nou? Luistert de politiek eigenlijk wel naar al die mensen?

Onzekerheid maakt veel emoties los

Als D66 fractie zijn wij onder de indruk van al die reacties! Deze voorgestelde ingreep in het landschap zorgt voor veel onzekerheid en maakt veel emoties los. Het is wat ons betreft dus heel belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt. Daarom moet het college van Burgemeester en wethouders van Brummen zo snel mogelijk de wijziging van het bestemmingsplan vaststellen. Dat klinkt raar voor al die mensen die zich zorgen maken. maar pas als het college de wijziging van het bestemmingsplan vast heeft gesteld kunnen betrokkenen officieel zienswijzen indienen. Ook wordt dan pas de gemeenteraad ingelicht om in een later stadium haar oordeel te mogen vellen en het besluit te nemen om de wijziging goed- of af te keuren.

Beeld: Rotonde aan de Kwazenboschweg en de N348. Bron: Google Maps

Wachten op je beurt

Het klinkt dus misschien flauw, maar de gemeenteraad is nog niet aan de beurt. Sterker nog, ook inwoners zijn dus nog niet aan de beurt. Het wachten is op het college. Wij als D66 fractie roepen het college dan ook op snel duidelijkheid te geven, zodat deze onzekerheid niet langer door kan sudderen. Het aantal zienswijzen heeft wel aangetoond dat het enorm leeft onder betrokkenen. Als fractie zitten wij hier bovenop en volgen dit op de voet.

Zodra het college de wijziging heeft vastgesteld kunnen wél zienswijzen worden ingediend. Alle inbreng zullen wij dan als fractie meenemen in onze afweging bij het innemen van ons standpunt. Ook de al eerder ingediende zienswijzen.