Merijn van As

Beeld: D66

Sinds enkele jaren ben ik actief voor D66 Brummen – Eerbeek. Eerst als fractieondersteuner, nu vanuit passie en bevlogenheid sinds 2019 zelf in de gemeenteraad.  Ik wil met elkaar werken aan uitdagende maatschappelijke vraagstukken die ons (in toenemende mate) raken. Ik ben nieuwsgierig wat er leeft in de gemeente. Wat speelt er in jouw hoofd? Wat is belangrijk voor de straat of wijk waar jij woont? Met lef, bescheidenheid en geduld wil ik ervoor zorgen dat mensen in de gemeente Brummen (weer) grip hebben op hun eigen leven, gebruik kunnen en durven maken van kansen en van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan onze lokale samenleving waar sport en goed onderwijs toegankelijk is voor iedereen.

Ik wil in beraad: (1) luisteren wat er speelt, (2) in gesprek gaan over dingen die goed gaan en niet goed gaan en sparren over een bepaalde oplossingsrichting of actie die echt nodig is of wenselijk. (3) Als raadslid wil ik actief meedenken en (4) ervoor zorgen de financiële kaders en beleid een speelveld creëren waarin jullie, inwoners en uitvoeringorganisaties, willen en kunnen doen wat nodig is.

Ik wil mij inzetten voor een gemeente die naast haar inwoners staat en ze vertrouwt. Een gemeente die staat voor kansengelijkheid, voor een veilige samenleving, voor bestaanszekerheid en voor meer inwonersparticipatie. Kortom, voor een gemeente waar elke inwoner, ertoe doet.

  • 25 jaar
  • 's-Hertogenbosch
  • Brummen
  • Hij/hem