Aandacht voor openbare toiletten

Bij de behandeling van de Visie Kwaliteitstoerisme vroeg Rolf Schinkel aandacht voor de natuurlijke behoefte van inwoners en bezoekers. “Misschien zou de portefeuillehouder in het overdrachtsdocument aan de volgende raad, hier een velletje papier aan willen wijden”, aldus Rolf Schinkel.

Gastvrijheid

Ook in ons verkiezingsprogramma geven we aan dat wij meer openbare toiletten willen in onze gemeente. Immers: we hebben allemaal wel eens hoge nood. Zo zorgen meer toiletten voor een écht gastvrije gemeente. En zal de overlast door wildplassen en –poepen drastisch verminderen. De fractie was dan ook erg content met de toezegging van de wethouder om de mogelijkheid openbare toiletten te plaatsen, te zullen onderzoeken.

Het ongemak

Hoe groot Het ongemak kan zijn kun je overigens lezen op Buurtkanaal. Dat ongemak wordt bovendien vergroot doordat er maar bar weinig plekken in onze gemeente zijn waar je terecht kunt als de nood echt te hoog wordt. Aandacht voor Openbare toiletten is dus een serieuze zaak!

Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de mensen met een spijsverteringsziekte aangeeft maximaal vijf minuten te hebben om een toilet te bereiken bij hoge nood.

bron: iederewctelt.nl

Vrijheid voor iedereen

D66 wil iedereen vrij laten en niemand laten vallen. Het gebrek aan goede toegankelijke toiletvoorzieningen in Nederland zorgt voor angst bij patiënten (met bijvoorbeeld spijsverteringsklachten, stoma, incontinentie, etc.) voor gênante situaties en spanning om op pad te gaan. Met soms zelfs eenzaamheid tot gevolg. Daarom is het belangrijk om genoeg openbare toiletten. Want hoe vrij ben je als je door een gebrek aan openbare toiletten niet naar buiten kunt?