Karel Eggen

Beeld: Karel Eggen

fractie-assistent

  • Borger

De slogan “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen” is mij uit het hart gegrepen. Je bent mijns inziens pas echt vrij als je de kans krijgt om iets van je leven te maken en je geen zorgen hoeft te maken over je huis of inkomen als het eens even tegenzit. Ik vind het belangrijk om kansenongelijkheid aan te pakken en dat begint mijns inziens bij de basis, namelijk het onderwijs! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs ongeacht het feit waar zijn of haar wieg heeft gestaan.

Kun je je voorstellen?

Na twintig jaar in Borger gewoond te hebben, zijn wij vanwege onze werkzaamheden en de toen schoolgaande kinderen verhuisd naar Emmen. In Emmen heb ik 12 jaar in de gemeenteraad gezeten. Daarnaast ben ik onder andere bestuurslid van de KVLO (koninklijke vereniging leraren lichamelijke opvoeding) en mantelzorger. Sinds kort woon ik samen met mijn vrouw Hilleen in Borger.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Speerpunten van mijn politieke inzet zullen zijn dat ieder kind in de gemeente Borger-Odoorn mee kan doen aan sport, educatie en cultuur. Verder vind ik het heel belangrijk dat laaggeletterdheid verder wordt aangepakt.
Ik wil mij graag inzetten voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, kan leren, kan werken, kan sporten, kan genieten van cultuur en op een veilige manier oud kan worden.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

Er zijn bijzonder veel mooie plekken in de gemeente Borger-Odoorn. Voor mij als fervent fietser is dat toch echt de prachtige ATB-route door onze prachtige gemeente met als hoogtepunt het rondje om de voormalige zandafgraving bij Exloo (zandgat van Kremer).