Gonnie van Wijk – Niemeijer

Beeld: eigen archief

nummer 4 op de lijst

  • Exloo

Mijn drijfveer in het dagelijks leven is misschien wel om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat kan in allerlei vormen. Ik kom in beweging wanneer het gaat over vernieuwing, innovatie en creativiteit, op allerlei gebieden.

Kun je je voorstellen?

Ik ben Gonnie en ik woon samen met mijn echtgenoot en kinderen in het mooie Exloo. In werk in het onderwijs en dat doe ik al geruime tijd bij NHLStenden Hogeschool als adviseur. In die rol begeleid ik schoolbesturen bij schoolontwikkeling en veranderingen. Ik ben ook verbonden aan de lerarenopleiding en heb daarbij de uitdaging om het samen werken tussen scholen en de lerarenopleiding te verbeteren.

Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik graag een bijdrage wil leveren. Omdat ik het belangrijk vind dat we naar elkaar omkijken en om ervoor te zorgen dat het sociaal liberale geluid van D66 hoorbaar is. Een partij van het midden. ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ dit is voor mij misschien wel de belangrijkste kernwaarde van D66. Er zijn veel onderwerpen van belang in deze tijd, ook dichtbij in onze eigen gemeente.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we het onderhoud van de schoolgebouwen op peil houden. Sportieve voorzieningen willen we graag behouden en op peil houden. Dat kost geld. Het is juist in de afgelopen jaren gebleken hoe belangrijk bewegen en sporten is. Ik wil altijd een lans breken voor de culturele sector (+ verenigingen) en innovatie daarbinnen. Het culturele leven in een gemeente is belangrijk voor het welbevinden van mensen en voor de leefbaarheid van een gebied.

Stimuleren van innovatieve ideeën en initiatieven. Mensen, verenigingen of bedrijven die willen ontwikkelen en vernieuwen ondersteunen waar dat kan. Daarin kan de gemeente actief zijn. Ook kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het klimaat vraagstuk. Ik wil graag bereiken dat dit voor iedereen realiseerbaar is. En dat brengt ons bij het vraagstuk Wonen. Dat is ook een belangrijk onderwerp. Veel jongeren willen graag een huis kopen maar dat is vaak best ingewikkeld. Daarentegen zijn er ook wel ouderen (of jonge ouderen) die willen doorstromen naar een kleiner huis maar daar dan vaak financieel niet goed uitspringen. Daar ligt een belangrijke opdracht.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

De mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn, dat is voor mij niet maar 1 plek. Laatst wandelde ik langs de bosrand van Exloo naar het Buinerveld en van daar richting Bronneger. Dat is wel een heel mooi stukje natuur.