John Goeree

Beeld: John Goeree

gemeenteraadslid

  • Nieuw-Buinen

Sinds de geboorte van mijn dochters ben ik politiek actief en zit ik ook in diverse besturen. De gedachte om actief deel te nemen aan de politiek is een (nog) mooiere toekomst voor mijn kinderen, maar uiteraard voor iedere inwoner. Door een rol te vervullen in de gemeenteraad kan ik deze ambitie waar maken! Ik heb mij beschikbaar gesteld om zo nog actiever bij te kunnen dragen aan de toekomst van Borger-Odoorn en haar inwoners.
Om mij in te zetten voor alle belangrijke thema’s die onder druk (komen te) staan zoals Wonen, Werk, Onderwijs, Zorg en Klimaat.

Kun je je voorstellen?

Ik ben John Goeree, 42 jaar en woon samen met mijn vrouw en 2 dochters van 8 en 5 jaar in Nieuw-Buinen. Hier ben ik geboren en opgegroeid en ik ben dus een echte “Buunermondje”.  Voor mijn werk heb ik 5 jaren in Den Haag gewoond, maar sinds 2006 zijn wij weer terug in Nieuw-Buinen en dat is de beste beslissing die ik in mijn loopbaan heb genomen.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als IT (Project) Manager bij diverse organisaties in o.a. het onderwijs en de lokale overheid, waarbij het mijn taak is om deze organisaties te laten ontwikkelen, volwassener worden of de stap te maken naar nieuwe technologie. Hierbij zeg ik niet alleen hoe het moet, maar ben ik ook echt onderdeel van de organisatie om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. Mijn drijfveren hierbij zijn het samenwerken, kennis delen en het bereiken van het gewenste resultaat. Deze drijfveren neem ik mee in mijn werk voor de gemeenteraad.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Thema’s waarmee we direct aan de slag moeten gaan:
 
Wonen: het is fijn wonen in Borger-Odoorn, we willen ook dat dit zo blijft. Iedereen zou prettig moeten kunnen wonen in een woning die past bij de levensfase waarin iemand zich bevindt. Wij focussen ons minder op aantallen woningen, maar meer op verspreiding over onze dorpen zodat onze jongeren kunnen blijven wonen waar zij zijn opgegroeid, oftewel optimaal gebruik maken van inbreidingslocaties.
 
Klimaat en energie: klimaatverandering klopt aan de deur en is in veel gevallen al achter de voordeur te vinden en in de portemonnee te voelen. Wij willen samen met de inwoners er voor zorgen dat de gevolgen van de energietransitie betaalbaar blijven, en voor de inwoners gaat werken, bijvoorbeeld in de hoogte van de energierekening.
 
Veiligheid: een 30 km zone is bedoeld voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers, maar de huidige inrichting, eigenlijk het gebrek aan inrichting zorgt juist voor schijnveiligheid. Veel te vaak gebeuren er nog ongelukken waarbij gelukkig tot op heden alleen nog maar materiële schade is. Er zijn meer dan voldoende manieren beschikbaar om een 30km zone goed in te richten. Veel bewoners van een dergelijke 30km zone hebben zelf ook mooie ideeën hiervoor aangedragen.
 
Wij gaan dus voor 30km zones in de dorpskernen waarbij de juiste inrichting een belangrijk onderdeel moet zijn. Maar ook meer zichtbare kenmerken zoals herhaling van de 30km zone borden in plaats van alleen aan het begin en einde van een zone. Uitgangspunt hierbij is voor ons dat langzaam verkeer met voorrang behandeld moet gaan worden en dat er oog is voor de spelende kinderen. 30km per uur moet ook daadwerkelijke het maximum zijn.
 
Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de andere onveilige situaties in onze gemeente. Heb je voorbeelden van onveilige situaties mail mij deze dan op [email protected]. Dat helpt ons om deze in beeld te brengen en kijken wat er gedaan kan worden om aan te pakken.
 
Sport: dankzij de minimavoorzieningen van de gemeente, maar ook het jeugd sportfonds is het voor iedereen die wil sporten al mogelijk om te sporten. Een aantal partijen willen het sporten gratis maken voor de jeugd, maar dat is nu al het geval voor inwoners die niet de financiële draagkracht hebben. Wij verwachten dus geen toename van sportende jeugd wanneer deze gratis wordt en zien veel liever dat het sporten meer gestimuleerd gaat worden door extra inzet van de combi coaches, zodat zij het goede werk wat al geleverd wordt kunnen uitbreiden. Het is onze verwachting dat het op de juiste manier stimuleren meer effect heeft dan gratis sport aanbieden. Het is daarnaast wel de taak van de gemeente om de bestaande regelingen goed bij alle inwoners onder de aandacht te brengen, daarin kunnen we nog wel verbeteren en misschien ook toegankelijker worden.
 
Zorg: de gemeente speelt een belangrijke rol als spil tussen zorgaanbieders en zorgvragers. D66 wil de wensen en mogelijkheden van onze inwoners (zowel jong als oud) voorop zetten in dit overleg van vraag en aanbod. Bovendien dient er voldoende gemeentelijke ondersteuning te zijn in het zoeken naar de juiste zorgaanbieder.
 
Een eerste stap is hierin al gezet, de gemeenteraad heeft namelijk onlangs besloten dat er een ouderenadviseur komt. Maar wij kijken verder en zien ook graag de onnodige drempels die mantelzorg ingewikkeld maken verdwijnen. De gemeente moet bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen geen onnodige obstakels opwerpen voor mantelzorgwoningen waar kinderen dichtbij hun hulpbehoevende ouders wonen. En naast het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuners kan de gemeente ook inwoners die als mantelzorger actief zijn attenderen op het gebruik maken van een mantelzorgmakelaar wanneer de mantelzorger aanvullend is verzekerd. Dit verlicht zowel de druk bij de mantelzorgers als bij de gemeente.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

Ik mag graag met ons gezin wandelen in het bos, hiervoor gaan wij vaak naar Poolshoogte, het Hunzebos of Leewal (beide onderdeel van het Geopark de Hondsrug). Voor kinderen is er het Sabeltandtijgerspoor in het Hunzebos bij Exloo die, hoe vaak je hem ook loopt, leuk (en leerzaam) blijft.

Maar ook wandelen over de plattelandswegen zoals de Tweederdeweg in Nieuw-Buinen waar je tussen de landbouwvelden door met enig regelmaat de herten ziet springen. Dit doet mij dan zeker beseffen in wat voor mooie gemeente wij wonen.