Martin Hoogerkamp

Beeld: eigen archief

oud-raadslid

  • Odoorn

Wat mij drijft is een sociale en rechtvaardige wereld waarin het gezond wonen en werken is. Een wereld waarin ieder individu zich maximaal kan ontwikkelen en ontplooien met oog voor de mensen die (tijdelijk) achterblijven. Een goed sociaal vangnet is hierbij essentieel.

Voor mijn inzet voor de gemeente Borger-Odoorn betekent dit luisteren naar inwoners, me inzetten voor inwoners en organisaties die hier om vragen en het nodig hebben.

Kun je je voorstellen?

Ik woon samen met mijn gezin in het Oosterveld in Odoorn en ben opgegroeid in Exloo, vanaf mijn 11e. Heb een aantal jaren in Groningen gewoond om 19 jaar geleden weer neer te strijken in onze gemeente. In het dagelijkse leven ben werkzaam als adviseur bedrijfsvoering bij het leerwerkbedrijf Menso in Emmen, waar ik het erg naar mijn zin heb. In deze functie draag ik mijn steentje bij om inwoners mee te laten doen in samenleving, als het kan middels het realiseren van een (betaalde) baan.

Welke kansen zie je voor de gemeente?

Het werk is nooit af. Binnen de gestelde financiële kaders zou ik graag mijn bijdrage leveren aan de realisatie van een gezond binnen- en buitensport klimaat in onze gemeente. Renovatie van de sporthallen in Valthe, Nieuw-Buinen en Odoorn zijn hierbij essentieel. Ook wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de verdere verbetering van het onderwijs en de huisvesting hiervan. Verder zou wil ik me graag blijven inzetten voor een gezonde leefomgeving in onze gemeente. Thema’s als verkeersveiligheid bijvoorbeeld in Klijndijk en Exloo, maar ook in andere dorpen is een belangrijk issue. Ik wil graag een en veilige gemeente waar onze kinderen op een gezonde manier kunnen opgroeien en waar het voor eenieder goed wonen is.

Wat vind je de mooiste plek in de gemeente?

Borger-Odoorn is een prachtige gemeente en er zijn veel mooie plekken. Als regelmatig hardloper en fietser ken ik onze gemeente goed. Twee plekken die er wat mij betreft uitspringen zijn het schapenpark in de boswachterij Odoorn en het Molenveld in Exloo. Elk jaargetijde is het er mooi en ik mag er graag mijn rondjes rennen of fietsen.