6. Ondernemend Beverwijk

D66 is trots op onze bedrijvige maakregio en onze levendige handelsgeest. We zien de grote kracht van onze ondernemers en willen de sterke positie van onze gemeente qua economie en werkgelegenheid ook voor de toekomst zeker stellen. Daarvoor moeten we ondernemers ondersteunen in de energietransitie en meer moderne bedrijvigheid aantrekken. Koplopers worden door de gemeente in de etalage gezet en we versterken stimulerende ondernemersnetwerken. Zo kan onze regio zo snel mogelijk groeien in de groene richting.

Beeld: D66 Beverwijk

Een duurzame toekomst voor onze ondernemers in de regio

Economie is een regionale zaak. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeenten in de IJmond samenwerken. Het doel moet zijn samen bedrijven naar de regio te halen en daarbij geen onderlinge concurrentie te voeren. Door het samenbrengen van lokale overheden en ondernemers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een duurzame en innovatieve economie in de regio. We hebben als regio een sterke positie als het gaat om vestiging van bedrijven in de maakindustrie. D66 wil daarom investeren en meer middelen beschikbaar stellen voor initiatieven op het gebied van techniek, innovatie en toegepast technisch vakonderwijs op middelbaar, MBO en HBO niveau. We kijken naar bestaande bedrijven en stimuleren nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie en innovatieve maakindustrie. De lokale ondernemers kunnen een grote bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelen. D66 wil dat faciliteren en ondersteunen. We zetten in op snelle en persoonlijke dienstverlening voor onze ondernemers.

Een groene toekomst voor onze Hoogovens 

Het is een gigantische operatie, maar wij zijn hoopvol over het voornemen van TSN (Tata Steel Nederland) om zo snel mogelijk over te gaan op productie op waterstof. Uit de recente onderzoeken blijkt dat dit haalbaar is, maar dat dit ook veel vraagt van TSN, maar ook van de overheid. Wij sporen actief TSN en alle lagen van de overheid aan om alles op alles te zetten om gezamenlijk deze transitie mogelijk te maken en willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de inzet en het tijdspad. Wij willen als regio vooroplopen in de vergroening van de mondiale staalindustrie en wij willen de groene stekker van Nederland worden. Wonen naast een fabriek in transitie zal niet altijd makkelijk zijn. Daarom is het essentieel dat de omgeving en het bedrijf om de tafel gaan om te werken aan duidelijke en gezamenlijk gedragen afspraken over wat acceptabel is qua impact voor de leefomgeving. Voor D66 is de inzet heel helder: Er is alleen toekomst voor de staalindustrie in onze regio als die gezond, duurzaam en veilig is. We willen gezond kunnen leven én trots zijn op wat we maken. Zo zorgen we ook voor de banen van de toekomst in onze regio.

Trots op ons centrum

Ons winkelcentrum heeft met de herinrichting van de Breestraat e.o. en de versterkte samenwerking van ondernemers, pandeigenaren en gemeente, een boost gehad. Het is belangrijk de stijgende lijn vast te houden, zeker ook in deze moeilijke tijden. We ondersteunen onze winkeliers met een gemoderniseerde aanjaagregeling en door flexibel te zijn in het toestaan van mengvormen (blurren). Ook wil D66 op de kortst mogelijke termijn een modern openbaar toilet op de Breestraat. Leegstand wordt actief ingevuld met pop-up mogelijkheden of omvorming naar woningen. D66 is vóór uitbreiding van het aantal horecagelegenheden in het centrum van Beverwijk, bijvoorbeeld in het stationsgebied. Horeca verbindt, ontspant en maakt een centrum aantrekkelijker voor bezoekers en het leidt tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid in Beverwijk. Beverwijk moet goede nachtelijke OV-verbindingen hebben met Alkmaar, Haarlem en Amsterdam voor (horeca)bezoek vanuit en naar de gemeente.

Beverwijk heeft sterke winkelgebieden voor de dagelijkse boodschappen die intensief samenwerken, zoals de Plantage, Europaplein, Wijkerbaan en Marlo-terrein. Het belangrijkste voor hen is het bestrijden van leegstand, goede parkeergelegenheid voor fiets en auto, ondersteuning van de samenwerking en promotie via de aanjaagregeling.

Kansen voor toerisme

De gemeente Beverwijk beschikt over verrassende toeristisch-recreatieve voorzieningen, voor wie van rauwe randjes houdt. De aanwezigheid van de industriecultuur naast strand en duinen, de Beverwijkse Bazaar, goede wandel- en fietsroutes, de historische landhuizen en forten, maken Beverwijk tot een aansprekende toeristische bestemming voor dagrecreatie en kort verblijf. D66 wil toeristenbelasting inzetten om ons gebied meer te promoten. Waar mogelijk faciliteren we de vestiging van een hotel in Beverwijk.

Door aanwezigheid van Tata Steel is Wijk aan Zee is een knusse badplaats gebleven tussen kunst en kust. Wij willen dat deze verborgen parel zich meer laat zien aan de alternatieve toerist. Wijk aan Zee heeft veel te bieden op het gebied van watersport, kunst, cultuur en horeca.

Creatieve makers

Beverwijkers zijn ondernemend. Tegenwoordig zijn dat ook vaak creatieve makers, innovatieve start ups en ambitieuze grow ups. Deze moderne ondernemingen lopen soms vast in traditionele structuren van overheid en regelgeving. De komende periode willen we onze faciliterende rol voor juist deze groep ondernemers ontwikkelen door met hen te overleggen vanuit de vraag en te luisteren naar hun ervaringen met de overheid. Verder is o.a. voor hen de digitale bereikbaarheid van de gemeente essentieel. Wij willen werken aan een snelle(re) glasvezelverbindingen en het verder uitrollen van het 5G netwerk.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Stimuleren van de duurzame innovatieve in de maakindustrie en de zorg
  • Realiseren van een modern openbaar toilet in de Breestraat
  • Uitbreiding van horecagelegenheden in het centrum mogelijk maken
  • Faciliteren van creatieve makers
  • Werken aan snelle glasvezelverbindingen