15. Samen sterker

Beeld: D66 Beverwijk

Een sterke IJmond

De afgelopen periode heeft de gemeente er veel nieuwe taken bij gekregen en in de toekomst zullen er nog meer bij komen. Deze nieuwe taken moeten goed en efficiënt uitgevoerd worden en dat kunnen we als middelgrote gemeente, met haar ruim 41.000 inwoners niet alleen. We willen dat zoveel mogelijk voorzieningen voor onze bewoners behouden, bereikbaar en beschikbaar blijven. 

D66 staat al jaren voor een goede en intensieve samenwerking met de buurgemeenten, Heemskerk en Velsen. Daarbij gaat de inhoud wat D66 betreft boven de vorm. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Heemskerk om de wijk Broekpolder te bouwen. Wat D66 betreft werken we ook samen met Heemskerk om Oosterwijk op te knappen en de leefbaarheid te verbeteren. Als het gaat om het zorgen voor goede voorzieningen voor onze inwoners moeten de gemeenten goed samenwerken, niet alleen bij een theater of zwembad, maar ook bij sportfaciliteiten, bibliotheken en nog veel meer. Naast dat een goede samenwerking positief is, is het ook essentieel bij onze positie als partner op provinciaal, landelijk en zelfs Europees niveau.

Samenwerken loont

In de lobby naar provincie en Rijk is het belangrijk dat we als IJmond op elkaar kunnen rekenen. Samen staan we sterk. Soms zal de ene gemeente hier meer voordeel van hebben, soms de andere gemeente. Samenwerken doe je om er samen beter van te worden. Wat D66 betreft werken we samen vanuit een positieve insteek, niet omdat het moet, maar omdat we het beste voor onze inwoners willen bereiken. Daarbij is het van belang dat we samenwerken op alle niveaus dus ook binnen de verschillende gemeenteraden. We willen op zoek naar een samenwerkingsvorm voor de gemeenteraden die inspireert en uitnodigt om samen op te trekken. 

D66 wil een Intergemeentelijke Sociale Dienst oprichten met onze buurgemeenten. Op die manier bundelen we als gemeenten onze kennis en hoeven we niet elk onze eigen specialisten in dienst te hebben. We bundelen onze financiële middelen. We besteden samen jeugdzorgtrajecten aan en kunnen zo meer kwaliteit en maatwerk bieden. D66 vindt dat dit onze dienstverlening in het gehele sociale domein sterk kan verbeteren.

Fusie

Een fusie in de IJmond zou wat D66 Beverwijk betreft zeker een goede optie zijn. Helaas lijkt hier voorlopig geen meerderheid in de drie gemeenten voor te zijn. Daarom zetten we voorlopig in op zo veel mogelijk samenwerken. Soms met z’n drieën, soms met Heemskerk of Velsen alleen. Centraal staat de beste kwaliteit van beleid en de meest mensvriendelijke dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeenten. Met goede samenwerking maken we de voordelen van samengaan tot één gemeente constructief zichtbaar.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Investeren in de samenwerking binnen de IJmond
  • Samen zorgen voor sterke voorzieningen in de regio
  • Een sterke gezamenlijke vertegenwoordiging naar buiten toe
  • Zorgen dat raadsleden en bestuurders in de regio elkaar goed kennen en samen optrekken
  • Een intergemeentelijke Sociale Dienst oprichten