13. Creatief en krachtig Beverwijk

Kunst en creativiteit vormen de basis van onze cultuur. Het vormt je identiteit en laat je even loskomen van het alledaagse. Het stimuleren van creativiteit is essentieel in deze tijd waarin nieuwe ideeën bedacht moeten worden voor de uitdagingen van de toekomst. Culturele voorzieningen zijn van wezenlijk belang om een gemeente aantrekkelijk, prettig en leefbaar te houden voor de inwoners. Cultuur begint in het onderwijs en is wat D66 betreft breed toegankelijk voor iedereen op elke leeftijd.

Beeld: D66 Beverwijk

Cultuur beleef je samen

We zijn er trots op dat alle scholen in Beverwijk aan muziekonderwijs doen. Er is steeds meer bewijs dat dit het brein op unieke wijze extra ontwikkelt. Wij willen dat scholen ook meer cultuuronderwijs in de breedte aanbieden. Ook zijn wij voor cultuur in de breedte voor alle inwoners. Zoals bij de sport ruimte is voor topsport en breedtesport, zo is er bij cultuur ook ruimte voor topcultuur en breedtecultuur. Wij willen dus meer talentontwikkeling en breed toegankelijke amateurkunst mogelijk maken in onze regio. Dit door ruim baan te geven evenementen, een breed toegankelijk aanbod van het Centrum voor de Kunsten en ontwikkelplekken in onze creatieve broedplaatsen. Ook vergroten we de bekendheid van de vele creatieve plaatsen in onze gemeente, door een sterke website en meer zichtbaarheid in de openbare ruimte van alle activiteiten. Zodat nog meer mensen kunnen meemaken wat er allemaal te doen is in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Een waardevol netwerk

Beverwijk is trots op de waardevolle samenwerking die in Beverwijk in de culturele sector plaatsvindt. Dit is tussen makers, instellingen, onderwijs, ondernemers, broedplaatsen, maatschappelijke organisaties en podia. Samen zet dit netwerk iets neer dat niet alleen Beverwijk maar onze hele regio versterkt. Wij koesteren die samenwerking en zetten in op het meer zichtbaar maken van die kracht voor alle Beverwijkers, zodat elke inwoner ervan kan meegenieten.

Kunst in de openbare ruimte

In Beverwijk is relatief weinig kunst in de openbare ruimte. D66 wil dat hier binnen projecten geld voor vrijgemaakt wordt omdat kunst de beleving van de openbare ruimte sterk verbetert. Een belangrijk aandachtpunt hierbij is dat we niet alleen mooie kunst realiseren, maar dit ook goed onderhouden. Een project waar we bijzonder trots op zijn is Beeldenpark Zee van Staal. Dit verbeeldt het unieke karakter van onze regio tussen staal en kust. Wie er heeft gewandeld is onder de indruk, maar er is onderhoud nodig. Daarom willen wij met Velsen om de tafel om het onderhoud van dit beeldenpark structureel te verbeteren en de bekendheid te vergroten.

Cultuur in de IJmond

D66 wil ook een boeiend en bloeiend cultureel leven in de IJmond. Samenwerking op cultureel gebied is van groot belang, zowel binnen Beverwijk als in de regio. Beverwijk en Heemskerk hebben elkaar veel te bieden op cultureel gebied. Samenwerking is voor D66 dan ook logisch. Kijk wat elkaar kan versterken en maak een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners. Cultuureducatie maar bijvoorbeeld ook het museum Kennemerland en de schouwburg zijn immers voorzieningen waar de ruim 80.000 inwoners van Beverwijk en Heemskerk allemaal van kunnen en mogen genieten. Voor D66 is het duidelijk dat het belang van deze samenwerking voorop moet staan, het gaat immers om voorzieningen van en voor onze inwoners.

Bibliotheek wordt mediatheek

Hoe kom je aan informatie en hoe beoordeel je of informatie betrouwbaar is? Voor deze vraag wordt de bibliotheek partner nummer één voor elke Beverwijker. De bibliotheek wordt een Mediatheek, die praktisch helpt bij het vinden, ordenen en begrijpen van informatie. Ze helpen mensen bij hun digitale vaardigheden, met ingewikkelde brieven en natuurlijk aan een mooi boek of fijne film. De mediatheek is de basis in het netwerk voor iedereen om digitaal en analoog te kunnen lezen en schrijven. We zijn trots op de mooie nieuwe inrichting van de bibliotheek en vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil daar kan werken of huiswerk kan maken met goed internet.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Mogelijk maken van meer talentontwikkeling en breed toegankelijke amateurkunst
  • Samen met Heemskerk in standhouden en versterken van culturele voorzieningen
  • Zorgen voor meer kunst in de openbare ruimte
  • Samen met Velsen structureel verbeteren onderhoud Beeldenpark 
  • Van bibliotheek naar mediatheek