11. Groen op weg

Voor onze inwoners en ondernemers is de bereikbaarheid van onze gemeente en binnen onze gemeente erg belangrijk, iedereen wil snel en veilig op de plaats van bestemming komen. D66 wil zo veel mogelijk duurzaam, gezond en snel vervoer. Tegelijkertijd is de auto om vele redenen belangrijk voor mensen. Waar de auto nodig is, is het nodig, waar mensen verleid kunnen worden om anders te reizen zetten we daar vol op in. Want we willen dat onze openbare ruimte kwaliteit heeft en niet gevuld wordt met geparkeerde of bewegende auto’s.

Beeld: D66 Beverwijk

We kiezen voor schoon vervoer

D66 kiest voor schoon vervoer en daarom voor de (elektrische) fiets. Fietsen is gezond, duurzaam en neemt weinig ruimte in beslag. We geven fietsers ruim baan in Beverwijk. De auto is nu nog de dominante factor in de inrichting van onze openbare ruimte en het meest gebruikte vervoersmiddel terwijl veel voorzieningen in onze regio op bescheiden afstand van elkaar te vinden zijn. Bij herinrichtingen kijken we of het fietspad verbreed kan worden en er meer veilige oversteekplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Op regionaal niveau zet D66 in op een toegankelijk en uitgebreid fietsnetwerk en de aanleg van doorfietsroutes. Fietsers krijgen op die route een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten: de lichten gaan vaker en langer op groen.

Het OV als groene motor

Het openbaar vervoer in Beverwijk en in de IJmond moet naar een hoger niveau gebracht worden. De Kennemerlijn is daarbij het grootste aandachtspunt. We zijn blij met de extra intercity’s in de tegenspits, maar de dienstregeling op station Beverwijk is nog steeds te sober. Openbaar vervoer is pas echt een alternatief voor de auto wanneer de reistijden en het reiscomfort minimaal gelijkwaardig zijn. Beverwijk moet weer een echt intercitystation worden met minimaal elk half uur in beide richtingen een intercity. Naast een goede treinverbinding zetten we ook in op snelle busverbindingen, ook in de nacht, (z.g. HOV) naar Haarlem, Zaandam, Amsterdam-zuid en Schiphol. De pont moet elke 10 minuten over het Noordzeekanaal gaan.

Ook de auto telt, maar is te gast in centrum en wijk

Wij willen dat het veilig verplaatsen en fijn verblijven is in het centrum van Beverwijk. Daarom wordt er hier, net als in alle woonwijken, 30 km per uur gereden en leiden we verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn om het centrum heen. In de wijken is de auto te gast, voor de doorstroming rij je zo snel mogelijk naar de doorgaande wegen om de wijken heen. We zorgen voor genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s. Parkeren van auto’s doen we in nieuwe wijken op eigen terrein en in bestaande wijken waar dit mogelijk is. We stimuleren het gebruik deelauto’s en deelscooters zodat mensen geen 2e auto meer nodig hebben. In het centrum zorgen we dat parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers, d.m.v. betaald parkeren en blauwe zones. Verder willen we een proef doen met het ‘groen’ bezorgen van pakketjes om overlast en vervuiling van bestelbusjes te verminderen.

Wij werken mee aan de plannen van de Provincie voor de verbinding van A8-A9 omdat dit de bereikbaarheid van de IJmond verbetert. Ook hebben we oog voor de grote belasting van Krommenie en Assendelft. Maar wat ons betreft komt A8-A9 er alleen, als dit geen extra overlast voor de Broekpolder oplevert, het open landschap niet aantast en de stelling van Amsterdam in stand houdt. Een verdiepte ligging en extra beschermende maatregelen zijn dus noodzakelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Voetganger en fietser krijgen voorrang bij herinrichting wijken
  • We investeren in betere fietsverbindingen
  • Beverwijk wordt weer een volwaardig intercitystation
  • Gezondheid en leefbaarheid staan voorop bij mobiliteitsvraagstukken