10. Sterke en groene wijken

Beeld: D66 Beverwijk

Ondersteun initiatief in de wijk

In sommige buurten ontstaan op initiatief van bewoners ontmoetingsplekken waar activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door vrijwilligers. Mooie voorbeelden hiervan zijn Studio O, Zomerfeest Broekpolder, Animal Farm, Paviljoen Westerhout en het Muziekfort. D66 juicht dergelijke initiatieven van harte toe. Want ontmoetingsplekken werken het beste als deze door mensen zelf gecreëerd worden. Juist in deze tijd van toenemende eenzaamheid zijn deze plekken essentieel en kunnen zij een laagdrempelig basisnetwerk vormen dat in verbinding staat met onze welzijnsorganisaties. De gemeente is zoekende hoe deze plekken te faciliteren en te ondersteunen. D66 wil flexibel en motiverend beleid maken om deze plekken op maat te ondersteunen. Dat betekent vaak geen structurele subsidie, maar praktische en tijdelijke impulsen om de initiatieven te versterken. Ook kleinschalige eenmalige buurtactiviteiten, zoals een barbecue in de straat of burendag wil D66 ruimhartig en simpel ondersteunen met buurtbudget. Goede informatie naar inwoners hierover is cruciaal, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Beverwijk groener

D66 wil een gezond Beverwijk met groen en water, natuur en biodiversiteit. Deze elementen hebben een bewezen positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid voor iedereen. In een groene stedelijke leefomgeving zorgt dit voor een reductie in hitte van zo’n 4°C en daarnaast een reductie in CO2. Een groot bladoppervlak zorgt voor meer schaduw, daarnaast zorgt de verdamping van water vanuit de bladeren voor een verfrissende natuurlijke airco. Op een geheel stenen omgeving kan het hitteverschil oplopen tot 10°C graden ten opzichte van een groene omgeving. In de steeds warmer wordende zomers heeft het realiseren van groen in de leefomgeving dus een positief effect op de gezondheid, vooral ook voor ouderen en kinderen. D66 omarmt groene en waterrijke initiatieven van buurtbewoners en wil dit praktisch ondersteunen. Daarnaast willen we bij elke herinrichting van de openbare ruimte prioriteit voor hittebestendigheid.

De openbare ruimte is van ons allemaal

Bij herinrichting van de openbare ruimte zetten we de auto niet langer op de eerste plaats. Gezien de ontwikkelingen van bijvoorbeeld deelgebruik en meer thuiswerken is dit niet toekomstbestendig. Dit bereiken we door stenen om te zetten in groen, veilige wandel- en fietspaden, maar ook het stimuleren van verticaal groen in de dichtbebouwde omgeving. Buiten de noodzaak vanwege klimaat en behoud van plant en dier hebben groene schoolpleinen en openbare ruimtes en parken als Westerhoud, Overbos en Aagtenpark een bewezen positieve invloed op speelgedrag van kinderen. We geven ruimte aan spelende kinderen.

Buitengebied

We koesteren onze duinen, ons strand en de polder. Met het Noord-Hollands Duinreservaat hebben we een divers en groot natuurgebied in onze achtertuin. We vinden dat de mens te gast is in de natuur. Het buitengebied is toegankelijk met OV en fiets en wij steunen initiatieven als Landgoed Rorik (Een duurzaam plek in de polder, waar landbouw, natuur en recreatie samenkomen).

Wat gaan we ervoor doen?

  • Het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor een groenere wijk en buurtactiviteiten
  • Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte met veel ruimte voor voetganger en fiets
  • Stimuleren van groene schoolpleinen