Bouwen aan wonenBouwen, Bouwen & Bouwen. Dat is wat er de komende periode moet gaan gebeuren in onze gemeente om ervoor te zorgen dat er voor elke inwoner een woning is. Van starter tot doorstromer.

Voor elke prijsklasse in huur of koop en voor elke type woning is er een tekort. Kortom, er moet meer én gevarieerd gebouwd worden voor elke portemonnee.

Woongemeente

De gemeente Beuningen is een woongemeente met een bruisend verenigingsleven met ruimte voor ondernemen en dat willen we zo houden. Wonen en welzijn zien wij daarom als één beleidsterrein.

Welzijn groeit mee

Daarom bieden we ruimte voor welbevinden van jongeren, ouderen, en mensen die niet meer in een instelling maar zelfstandig wonen.

Ook onderhoudsniveau woonwijken verbeteren

In het kader van het woongenot gaat het onderhoudsniveau in de woonwijken op de schop. Hierin willen wij investeren.

40% inwoners ouder dan 50 jaar

Op dit moment is 40% van onze inwoners ouder dan 50 jaar. Het totaal aantal levensloopbestendige woningen, denk aan appartementen en eenlaagswoningen, is op dit moment 15% van de totale woningvoorraad.

Daarom gaan we extra inzetten op het bouwen van levensloopbestendige woningen zodat deze achterstand wordt ingehaald en waardoor er doorstroming, voor wie dat wil, gecreëerd wordt.