Voor elke portemonnee een betaalbare woning
Bouwen, Bouwen & Bouwen. Dat is wat er de komende periode moet gaan gebeuren in onze gemeente om ervoor te zorgen dat er voor elke inwoner een woning is.

Van starter tot doorstromer voor elke prijsklasse in huur of koop en voor elke type woning is er een tekort. Kortom, er moet meer én gevarieerd gebouwd worden voor elke portemonnee.

Het aantal woningen dat we gaan realiseren is zodanig dat we ook een bijdrage leveren voor de regio.

De afgelopen jaren heeft D66 Beuningen zich ingezet voor woningbouw met als voorbeeld de recente bouw tussen Beuningen en Ewijk.

De gemeente Beuningen is een woongemeente met een bruisend verenigingsleven met ruimte voor ondernemen en dat willen we zo houden.

Onze demografie is dat er veelal in onze gemeente wordt gewoond en buiten onze gemeente wordt gewerkt en ondernomen. Daarom zien we wonen en welzijn als één beleidsterrein.

Daarom bieden we ruimte voor welbevinden jongeren, ouderen, mensen die niet meer in een instelling maar zelfstandig wonen.

In het kader van het woongenot gaat het onderhoudsniveau in de woonwijken op de schop. Hierin willen investeren.

Locaties voor nieuwe woningen

Er zijn nieuwe woningen gebouwd en daar willen wij mee doorgaan. Koopwoningen en sociale huur.

  • Waar Woonwaarts in het verleden aangaf nauwelijks woningen te gaan toevoegen in onze gemeente is onze coalitie erin geslaagd Woonwaarts van standpunt te laten veranderen. We hebben nu locaties op het oog waar Woonwaarts wil ontwikkelen.
  • De eerste is onlangs gerealiseerd in Beuningen (de Smederij) en in Weurt worden in 2022 op het Ruyterpark 16 appartementen gebouwd.
  • Ook in nieuwbouwwijken is er ruimte voor sociale huur en wordt er verder gekeken dan enkel Woonwaarts als aanbieder.

Doorstroming project ‘Van groter naar beter’

Voor doorstroming zetten we het project ‘van groter naar beter’ voort waarin een inwoner die in onze gemeente een gezinswoning verlaat voorrang krijgt op een appartement.

Inwoners uit onze gemeente eerste keus deel woningen

Voor nieuwbouw koopwoningen geldt dat inwoners uit onze gemeente eerste keus hebben op een deel van deze woningen. Hierbij is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Beuningen voor sociale- en middel dure huur en betaalbare koopwoningen.

Grote vraag naar kleinere woningen

Gezien de samenstelling van de bevolking (meer eenpersoonshuishoudens) komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ woningen.

Zelfbewoningsplicht

Verder geldt er zelfbewoningsplicht. In onze gemeente kopen is in onze gemeente wonen!