Aanvraag energietoeslag

Overgenomen van RN7.nl

Inwoners van Beuningen die denken recht te hebben op de energietoeslag van 800 euro, kunnen zich op vele manieren hiervoor aanmelden bij de gemeente. Dat zei wethouder Frans Houben in de gemeenteraad van Beuningen.

Beeld: RN7

D66 maakt zich zorgen dat inwoners zonder computer, zich niet kunnen aanmelden voor de energietoeslag. Fractievoorzitter Alwin Steeg had daarover vragen gesteld aan het college van B&W. Wethouder Houben stelde hem gerust en presenteerde een groot aantal voorbeelden hoe men de 800 euro kan aanvragen zonder gebruik te maken van internet.

Bellen naar gemeenten

Zo kunnen mensen zich melden bij de balie van het gemeentehuis. Ook kan men tijdens contacten met het Sociaal Team aangeven dat men in aanmerking wil komen voor de energietoeslag. Dat kan eveneens tijdens contactmomenten met bijvoorbeeld een wijkcoördinator of een ouderenadviseur, aldus de wethouder.

Houben: “Inwoners kunnen eveneens medewerkers van de Voedselbank hierover aanspreken, maar ook vertegenwoordigers van welzijnsorganisatie stichting Perspectief of thuiszorg-organisaties in Beuningen.” Al die organisaties kunnen de inwoners verder op weg helpen. Daarnaast kunnen mensen telefonisch contact zoeken met de gemeente.

Inwoners in bijstand krijgen toeslag automatisch

In de gemeente Beuningen komen ongeveer 1100 huishoudens in aanmerking voor de energietoeslag van 800 euro. De ruim 360 huishoudens die bijstand krijgen van de gemeente, ontvangen die 800 euro begin mei automatisch.

De naar schatting 750 andere gezinnen met een laag inkomen moeten zelf bij de gemeente aankloppen. Dat kan met ingang vanaf half mei. De energietoeslag is bedoeld voor inkomens lager dan 120 procent van het sociaal minimum. Het is een compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen.

De gemeente zal binnenkort bekendmaken om welke bedragen het precies gaat. D66-fractievoorzitter Steeg had hierom gevraagd, omdat veel mensen niet weten hoeveel geld een inkomen is, dat lager is dan 120 procent van het sociaal minimum.

Regelingen zijn nog steeds niet bij alle inwoners waar ze voor bedoeld zijn bekend

Eerder zei het college van Beuningen dat men zal proberen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk minima het geldbedrag van 800 euro zullen aanvragen. In de praktijk blijkt echter dat veel inwoners geen gebruikmaken van regelingen die voor hen zijn bedoeld. Dit probleem speelt overal in het land.