Saamhorigheids-budget voor elk dorp

Beeld: Beuningen Nieuws

Uit Beuningen.Nieuws.nl

Saamhorigheid is een belangrijk onderdeel binnen onze dorpen en wijken. Saamhorigheid stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten. Evenementen zijn hierbij enorm van belang. Evenementen als Beuningen On Ice en Vrijpop in Beuningen en de Kermiskoers in Winssen zijn succesvol geworden doordat deze door en voor de inwoners uit onze gemeente worden georganiseerd, zo constateert D66 Beuningen.

Evenementen

Echter zien we dan het aantal en omvang van evenementen terugloopt. Activiteiten in wijken zijn niet meer zo vanzelf sprekend als voorheen. Maar ook evenementen zoals een kermis in elk dorp is niet meer vanzelf sprekend. In Weurt is al jaren geen kermis meer en de kermis in Beuningen is van twee keer per jaar naar één keer per jaar gegaan. De kermis in Ewijk ging deze zomer dankzij een vervangende botsauto attractie op het laatste moment in afgeslankte vorm door en in Winssen was er voor het tweede jaar op rij geen kermis, het wieler evenement de Kermiskoers was kermis loos waardoor er geen activiteit was voor de kinderen.

Saamhorigheidsbudget

Dit alles constaterende en het gevoel dat de samenleving langzaam individualiseert was voor D66 Raadslid Peter Lam een reden om samen met Dave Groenen (raadslid BN&M), een voorstel aan het college van B&W te schrijven in de vorm van een motie voor een saamhorigheidsbudget voor elk dorp. Deze motie werd ingediend door de coalitiepartijen en met steun van het CDA in de raad aangenomen.

Budget voor initiatiefnemers

Deze motie houdt in dat er een budget beschikbaar wordt gesteld van €25.000 per jaar. Het saamhorigheidsbudget wordt toegewezen aan initiatiefnemers voor het organiseren van evenementen in de betreffende dorp of wijk. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats naar doelmatigheid en effectiviteit. De exacte kaders zullen in de komende maanden door de raad verder uitgewerkt worden.

Elkaar ontmoeten

Peter Lam (D66 Beuningen); “met het saamhorigheidsbudget als stimulans hopen we dat er meer activiteiten in onze gemeente worden georganiseerd, dit draagt bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Inwoners weten elkaar dan hopelijk nog meer te ontmoeten en bovenal te leren kennen”.