Alles op alles voor Beuningen On Ice

De afgelopen 10e editie van Beuningen On Ice was met 50.000 bezoeker, 300 vrijwilligers en 200 sponsoren opnieuw een succes. Een evenement door en voor de inwoners.
Onlangs lazen we in De Gelderlander dat er geen stroom geleverd kan worden voor de komende editie in december 2024.

Beeld: Alwin Steeg

Geen stroomaansluiting

Er is een kast (trafo) geplaatst maar Liander (verantwoordelijk voor het leveren van stroom) kan voor de komende editie geen stroom aansluiten aan deze kast wegens overbelasting op het hoogspanningsnet.

Diesel-aggregaten

De vorige editie betaalde de gemeente de huur van de aggregaten en daarbij horende diesel omdat er toen nog geen energievoorziening was op de Ooijgraaf. Onze partij vroeg woensdagavond tijdens de commissievergadering of gemeente Beuningen dat weer gaat doen.

Gesprek met organisatie BOI

Het college van B&W gaf bij monde van wethouder Alwin Steeg aan dat deze bijdrage eenmalig was maar dat dit nu opnieuw weer onderwerp van gesprek zal zijn met de organisatie van BOI.

Alles op alles voor dit evenement van saamhorigheid

De fractie van D66 Beuningen hoopt van harte dat het college er alles aan zal doen om de 11de editie van BOI mogelijk te maken. Het evenement laat mensen ontmoeten en zorgt op een unieke manier van saamhorigheid.