D66 zwemvoorzieningen nieuw zwembad


Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor een nieuw te bouwen zwembad op sportpark De Ooigraaf. Als D66 zijn wij blij met de komst van een nieuw zwembad in onze gemeente. Een zwembad past bij een vitale en gezonde gemeente waar sport en gezondheid belangrijk is voor onze inwoners. Voor alle leeftijden, voor jong en oud. Wij hebben als D66 hiermee ook een belofte uit ons verkiezingsprogramma waargemaakt.

Glijbaan – baby- en peuterbad – sauna

Dinsdagavond 20 december 2022, heeft de gemeenteraad besloten welke zwemvoorzieningen er in het nieuwe zwembad worden gerealiseerd. Het college van B&W stelde een basismodel voor bestaande uit een wedstrijdbad van 25 meter, een instructiebad met beweegbare bodem en een whirlpool. De partijen BN&M, D66 Beuningen, CDA, GroenLinks, SP en PVDA besloten gezamenlijk om uit de lijst met plus opties de glijbaan, een baby- en peuterbad en een sauna toe te voegen aan het nieuwe zwembad. 

Jongeren – kinderen – baby’s

Uit de rapportage van Synarchis lezen we dat de verenigingen, de huidige exploitant van de Plons én de Sportraad betrokken zijn geweest bij het rapport. In de rapportage van Synarchis komen jongeren, kinderen en kleine kinderen nauwelijks aanbod. Dit zien we ook terug in de samenstelling van het basisscenario. Een voorziening zoals een glijbaan die in het huidige zwembad wel aanwezig is komt niet terug in het basisscenario van het nieuwe zwembad. Over het huidige baby- en peuterbadje valt helemaal niks te lezen in het rapport en was ook niet meegenomen als een optie. Dit was de reden waarom D66 Beuningen tijdens de informatiesessie vroeg om het baby- en peuter badje alsnog als optie mee te nemen. Dank aan het college en Synarchis dat dit alsnog is gebeurd. Het toevoegen van een peuterbad aan het basisscenario vergroot de gebruiksmogelijkheden voor de allerkleinste bezoekers, aldus de memo van Synarchis.

Vergrijzing – nieuwe doelgroepen

Het nieuwe zwembad zou volgens D66 Beuningen tenminste dezelfde voorzieningen moeten hebben als het huidige zwembad. Een glijbaan vormt een goede toevoeging voor het recreatief zwemmen en óók voor de zwemlessen. Een beweegbare bodem wordt door de huidige exploitant en de gebruikers niet nodig gevonden. Als fractie van D66 Beuningen hebben wij een uitvoerig gesprek en informatiesessie gehad met een soortgelijk zwembad in de regio. Mede hierdoor, maar ook door ervaringen bij andere zwembaden in het land, blijkt dat een beweegbare bodem verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen mogelijk maakt. We maken als raad een beslissing voor de komende 40 jaar, waarbij we ook moeten denken aan nieuwe doelgroepen en verandering van de demografische ontwikkeling in onze gemeente. Onze gemeente vergrijst en deze vergrijzing neemt toe. Dit vraagt ook aan de exploitant van het nieuwe zwembad om mee te denken aan nieuwe doelgroepen, wat zeker een uitbreiding biedt voor een nog betere exploitatie.

Meer sportvoorzieningen op de Ooigraaf

Een verhuizing van De Plons naar sportpark de Ooigraaf heeft als voordeel dat er meerdere sportvoorzieningen zijn en dat het centraal ligt in onze gemeente. Met de verplaatsing van het zwembad zijn bijna alle sportactiviteiten uit de kern Beuningen verhuisd naar één gezamenlijke sportlocatie de Ooigraaf. D66 is voorstander dat zoveel mogelijk sportvoorzieningen bij elkaar zijn gepositioneerd tot één groot multifunctionele sportaccommodatie. Wat zou het mooi zijn als ooit de tennisbanen ook nog richting de Ooigraaf gaan!
Wel maken wij ons zorgen over de veiligheid van de bereikbaarheid van de locatie. De Schoenaker is een drukke weg en een belangrijke verkeersader. Aan de Schoenaker ligt nu een voetbal-, hockey- en korfbalverening. Het aantal verkeersbewegingen blijft toenemen nog los van de komst van het nieuwe zwembad.
Een nieuwe locatie heeft altijd voor- en tegenstanders. We vinden het dan ook belangrijk dat onze aangrenzende buurtbewoners goed worden geïnformeerd en betrokken worden bij het proces.

Belofte verkiezingsprogramma waargemaakt met dit zwembad

Wij hebben als D66 hiermee ook een belofte uit ons verkiezingsprogramma waargemaakt.
Wij gaan voor een zwembad waarin voorzieningen zijn voor al onze inwoners, van jong tot oud. Het huidige zwembad, dat vooral gericht is op zwemlessen, verenigingszwemmen en doelgroepen, voldoet hieraan. Alle zwemvoorzieningen uit het huidige zwembad komen daarom ook terug in het nieuwe zwembad met als aanvulling een beweegbare bodem in het instructiebad.
Met deze voorzieningen zijn ook in het nieuwe zwembad alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd en biedt het tevens mogelijkheden voor nieuwe doelgroepen. Streven is dat het nieuwe zwembad eind 2025 in gebruik genomen wordt, tot die tijd blijft het huidige zwembad geopend.