Mantelzorg

In ons verkiezingsprogramma staat wat onze plannen zijn voor zorg en wonen. Veronica Canoy gaat in op wat dit betekent voor de mantelzorg en geeft haar mening.

Beeld: D66

In ons verkiezingsprogramma

De mensen die zorg nodig hebben staan centraal. Professionals, hulp uit de eigen omgeving en vrijwilligers werken samen.

Mantelzorg

Hulp uit de eigen omgeving, dat zijn de mantelzorgers.
Wat is hierbij belangrijk?

  • Mantelzorgers verdienen onze waardering.
  • Wij moeten voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, zij hebben zelf steun nodig.

Zo kunnen mantelzorgers binnen onze gemeente een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg bij Stichting Perspectief. Zij zoeken vrijwilligers om voor hen in te springen.

Ook het Sociaal Team van de gemeente kan samen met de mantelzorger, de professionals en natuurlijk de persoon die zorg nodig heeft, zoeken naar ondersteuning die voor allemaal goed uitpakt en zo lang volgehouden kan worden als nodig is.

  • Goede zorg is belangrijk en maakt, naast de noodzaak, het leven aangenamer, zorg geven kan veel voldoening geven.

Zorg op lange termijn

Op dit moment zijn de kosten van zorg niet eerlijk verdeeld *. Dit kan beter om de zorg voor de lange termijn betaalbaar te houden voor iedereen.

Inzet op mantelzorg en huishoudelijke hulp

Mantelzorg en huishoudelijke hulp zijn een belangrijke factor om wijkverpleging en verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen. Huishoudelijke hulp wordt via de WMO door de gemeente betaald, wijkverpleging door de zorgverzekeraars en verpleeghuiszorg door het Rijk. Inzetten op meer huishoudelijke hulp kost de gemeente meer geld terwijl het voordeel ligt bij de zorgverzekeraars en het rijk. Deze kosten zouden dus eerlijker verdeeld moeten worden.

Steun en waardering

Terug bij de mantelzorgers. Steun gaat om waardering, praktische hulp, goede samenwerking. Maar we kunnen ook denken aan een jaarlijks compliment in de vorm van een bijdrage. Of aan vergoeden van huishoudelijke hulp in het gezin van de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. Deze kosten zouden kunnen worden verdeeld tussen gemeente, zorgverzekeraars en Rijk.

In ons verkiezingsprogramma

D66 Beuningen vindt dat wonen, welzijn en zorg samen genomen moeten worden bij het maken van beleid.

Passende woonruimte

Bij alle hulp en zorg is voldoende passende woonruimte belangrijk, voor iedere portemonnee. D66 Beuningen is voor voldoende aangepaste woonruimte, een aangename woonomgeving die veilig is, groen en ruimte biedt voor beweging, met voorzieningen in de buurt en ruimte voor ontmoeting.

Woon-zorgvisie

Hier is voortdurend aandacht voor nodig vanuit de gemeente en deze kan uitstekend gegeven worden in de nog op te stellen Woonzorgvisie.

* Sociaal Cultureel Planbureau rapport ‘Wat als zorg wegvalt’