Geluidsoverlast zandwinning Winssen

WINSSEN – De geluidsoverlast bij het zandwinproject Geertjesgolf in Winssen zal nog wel enkele maanden aanhouden. Dat zei wethouder Sijmen Versluijs dinsdagavond in de gemeenteraad van Beuningen, in antwoord op vragen van D66-raadslid Peter Lam.

Overgenomen van RN7.nl

Beeld: RN7.nl

Het college van B&W had eerder in een brief van begin februari verklaard dat de testfase van de zuigers en de transportband in maart zou zijn afgerond. Nu gaat men er vanuit dat het afstemmen van de hele installatie minimaal tot in de zomer voortduurt.

Diverse klachten

Meerdere omwonenden van de voorhaven in Winssen hebben een klacht ingediend over geluidsoverlast, die al enige tijd wordt veroorzaakt door de transportband en de zogeheten klasseerinstallatie.

Oplossen vergt tijd

Het oplossen van de geluidsproblemen vergt volgens de wethouder enige tijd. “Eerst moet worden vastgesteld waardoor de geluidsoverlast precies wordt veroorzaakt. Dan neem je maatregelen en moeten er bijvoorbeeld bepaalde materialen worden besteld. Vervolgens heb je te maken met levertijden. Het neemt allemaal de nodige tijd in beslag,” aldus Versluijs.

Nederzand komt regelmatig met nieuwsbrief

Volgens de wethouder heeft Nederzand, dat de zandwinning uitvoert, de intentie om alle overlast weg te nemen. Als over enkele maanden de testfase is afgerond, zal de Omgevingsdienst ODRN geluidsmetingen uitvoeren. Nederzand heeft inmiddels al wel metingen verricht.
Bij elke nieuwe klacht zal de Omgevingsdienst meteen contact zoeken met de melder, zo zegt Versluijs. Ook zal Nederzand regelmatig een nieuwsbrief doen uitgaan naar alle omwonenden over de stand van zaken met betrekking tot de zandwinning.
De transportband wordt elektrisch aangedreven en stoot geen schadelijke stoffen uit. Daarnaast wordt de transportband in principe geluidsarm.

Ook problemen zandwinning Beuningse Plas

Bij de zandwinning Beuningse Plas, gelegen langs de Pieckelaan, zijn er eveneens problemen met betrekking tot geluidsoverlast. In overleg met de Omgevingsdienst wordt de vergunning nu aangepast. Eerder had de gemeente Beuningen verklaard dat enige hinder voor de omwonenden daar vrijwel niet is te voorkomen. De omwonenden die de meeste overlast ervaren van de ontzanding daar wonen op Nijmeegs grondgebied.