D66 Beuningen: een kermis in elke kern!

Hoewel bij het niet doorgaan van de kermis in 2021 er een toezegging gedaan is over 2022 door de kermisorganisatie De Kermisgids, heeft deze organisator het dit jaar niet voor elkaar gekregen om een kermis in Winssen te organiseren en ook de attracties in Ewijk lopen terug. In Weurt wordt zelfs al diverse jaren geen kermis meer georganiseerd.

Een leeg Admiraal van Ghentplein. Voorheen stond hier de Winssense kermis. Beeld: Peter Lam

Evementen in de kernen

De kermis, de lentefeesten, Vrijpop en Beuningen On Ice in Beuningen, de kermis in Ewijk en ook de kermiskoers en Molenfeesten in Winssen laten zien dat deze evenementen leven onder de inwoners. Inwoners van de verschillende kernen bezoeken de diverse kermissen en ontmoeten elkaar daar. Dit zorgt voor samenhang in onze gemeente. In het coalitie-akkoord is afgesproken om te werken aan de sociale cohesie in onze gemeente. De kermissen dragen hier volop aan bij. Hier ligt ook een taak voor de gemeente aldus D66 Beuningen. In samenwerking met de gemeenschap moet dat in elke kern zeker mogelijk zijn.

Kermis in Ewijk en Winssen

In april heeft D66 Beuningen al vragen gesteld over de kermissen in Ewijk en Winssen omdat zij inzien dat dit belangrijke evenementen zijn voor deze kernen. De kermiskoers in Winssen was ook dit jaar een groot succes met winnaars uit de kernen Ewijk en Weurt. Echter voor de jeugd was er dit jaar niets. Door de late communicatie kon er geen alternatief gerealiseerd worden.

Nieuwe vragen aan college van B&W

D66 Beuningen heeft daarom vandaag samen met BN&M de volgende vragen ingediend bij het college van B&W:

  • Op de vragen van D66 Beuningen uit april heeft het college geantwoord dat de gemeente niet van plan is om nieuwe contracten af te sluiten om een kermis te organiseren in Winssen en Ewijk. Wat is de reden dat de gemeente dit niet meer wil doen?
  • Welke afspraken zijn er precies gemaakt met De Kermisgids voor het organiseren van de kermissen dit jaar? Op welk moment is de gemeente geïnformeerd over het niet doorgaan van de kermis in Winssen en hoe is dit gecommuniceerd met de inwoners?
  • Deelt het college de opvatting dat kermissen zorgen voor sterkere sociale cohesie in onze gemeente in het algemeen en in de vier kernen afzonderlijk in het bijzonder?
  • Heeft de gemeente in het verleden financiële vergoedingen betaald aan De Kermisgids? Zo ja, hoe hoog waren deze?