Anima Mundi

Kunst in openbare ruimte

D66 Beuningen kent de officiele plannen omtrent een vernieuwde poging tot realisatie van Anima Mundi niet. De geruchten hebben ons uiteraard wel bereikt. D66 Beuningen is voor kunst in de openbare ruimte en maakt zich tegelijkertijd hard voor een prettige leefomgeving.

Tempelhof

Vorig jaar heeft de familie Kortekaas geprobeerd Anima Mundi te realiseren in de perenboomgaard nabij de Tempelhof. De meest gehoorde bezwaren vanuit de samenleving waren vorig jaar gestoeld op het vermoeden dat Anima Mundi bedoeld was als publiekstrekker voor de Tempelhof.

Destijds werd elke koppeling met de Tempelhof door de familie Kortekaas ontkend en werd gesteld dat Anima Mundi zichzelf zou moeten bedruipen. Wat dat betreft bevreemdt het ons dat men het kunstwerk nu toch in de tuin van de Tempelhof willen realiseren. De koppeling met de Tempelhof lijkt hiermee er wel te zijn.

Openbaar toegankelijk maar op andere plek

Het staat iedereen uiteraard vrij om een kunstwerk in hun eigen tuin te realiseren. Echter, gezien de intenties die men in het verleden heeft gehad om Amina Mundi openbaar toegankelijk te maken, vragen wij ons wel af wat er over is van deze plannen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat dit niet mogelijk is op de voorgestelde plek en daarin is niets veranderd.

Samen met inwoners geschikte plek zoeken

Wat dat betreft vinden wij het erg jammer dat er niet samen met de inwoners van Winssen gezocht is naar een geschikte plek om dit mooie kunstwerk te kunnen realiseren. Het zorgt wederom voor onrust in het dorp dat volgens ons voorkomen had kunnen worden.

Overgenomen van RN7: Raad Beuningen verdeeld over iets kleiner Anima Mundi

WINSSEN – De gemeenteraad van Beuningen blijkt opnieuw verdeeld te zijn over het kunstproject Anima Mundi. Het kunstenaarsechtpaar Adelheid en Huub Kortekaas wil 16 beelden plaatsen in beeldentuin De Tempelhof onder de dijk in Winssen.

Beeld: Adelheid en Huub Kortekaas

De beelden zijn kleiner dan bij eerdere plannen en passen daardoor in het bestemmingsplan. De aanvraag voor de plaatsing van 16 beelden voldoet aan de vereisten van het bestemmingsplan en het college van B&W had dan ook geen andere optie dan de aanvraag te honoreren. De vergunning is op 18 februari al verleend.

“Gemeenteraad gaat er niet meer over”

Overigens is het college al jarenlang duidelijk voorstander van het kunstproject Anima Mundi. In tegenstelling tot de meerderheid van de gemeenteraad, die het project de afgelopen jaren al twee keer heeft tegengehouden.

“De gemeenteraad gaat er nu niet meer over,” zo stelt CDA-raadslid Dave Preijers nadrukkelijk. Preijers: “Omwonenden hebben meerdere bezwaarschriften ingediend. Als zij de procedure doorzetten, komen de bezwaren in principe terecht bij de rechter, die er een oordeel over zal vellen.”

Geen busladingen toeristen

BN&M heeft destijds tegen Anima Mundi gestemd en lijkt nu ook niet echt enthousiast, zo blijkt uit een reactie van fractievoorzitter Eric van Ewijk. Het gaat allemaal om de vraag of de beelden in de toekomst mogelijk een soort toeristische trekpleister worden. BN&M is daar zeker geen voorstander van.

Het CDA lijkt de nieuwe plannen met de beelden wel te steunen. Volgens Preijers zal het reuze meevallen met de aantrekkingskracht van het project. “Ik voorzie geen busladingen met Chinezen die dit project onder aan de dijk zullen bezoeken,” zo zegt het CDA-raadslid.

De VVD is altijd positief geweest over de plannen van de familie Kortekaas. VVD-fractievoorzitter Karin van den Heuvel noemt Anima Mundi een verrijking voor Beuningen en vindt dat het project zeker een plek moet krijgen in de gemeente. “Wij mogen trots zijn op de kunstenaar die wil bijdragen aan het verfraaien van Beuningen,” zegt Van den Heuvel.

Onrust in Winssen

D66-raadslid Hanneline Oosting wijst er op dat iedereen in de eigen achtertuin een kunstwerk mag plaatsen.
“In het verleden wilde men het project openbaar toegankelijk maken. De gemeenteraad besloot dat dit op de voorgestelde plek niet mogelijk is, en daarin is niets veranderd,” aldus Oosting. Zij vindt het jammer dat er niet samen met de inwoners van Winssen is gezocht naar een meer geschikte locatie. “Het zorgt voor onrust in het dorp, en dat had volgens ons voorkomen kunnen worden,” zo meent Oosting.

De tegenstanders vonden Anima Mundi altijd veel te grootschalig en niet passend zo vlakbij natuurgebied de uiterwaarden. Het blijft overigens maar de vraag of het kunstproject (zeker nu het duidelijk kleiner is) daadwerkelijk veel aantrekkingskracht zal uitoefenen op de regio.