Waar je vrij bent en je mee kunt doen

Beeld: Renée de Zwart

Nieuw-West is de afgelopen tijd enorm aan het groeien. Het stadsdeel is aantrekkelijker geworden door haar relatieve betaalbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden en recreatieve groenvoorziening.

In Nieuw-West wonen momenteel ruim 160.000 inwoners. De bevolkingssamenstelling is een samenkomst van verschillende culturen, jongeren en ouderen. En voor veel startende Amsterdammers biedt Nieuw-West een uitkomst. We zien de laatste jaren dan ook een toename van het aantal verhuizingen naar Nieuw-West. In Amsterdam Nieuw-West wordt er gewerkt, gebouwd, geplant en is er ruimte voor vermaak.

D66 vindt dat iedereen vrij moet zijn om hun leven te kiezen zonder discriminatie, uitsluiting of armoede.

Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er randvoorwaarden zijn, zodat aan alle Amsterdammers gelijke kansen worden geboden. Kansen om te leven in vrijheid en zichzelf te ontwikkelen. Een stadsdeelbestuur moet mensen stimuleren, soms helpen. Niet het leven uit handen nemen, maar zorgen dat mensen het zelf oppakken. Niet slechts controleren en verbieden, maar helpen ontwikkelen.