Mobiliteit in Amsterdam Nieuw-West

Mobiliteit

D66 Amsterdam Nieuw-West wil dat het stadsdeel en de stad voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is én blijft. Amsterdammers moeten plekken als school, werk, sportclub, zorginstelling en andere voorzieningen goed en eenvoudig kunnen bereiken.

  • Er moet extra aandacht komen voor de mobiliteit in Nieuw-West. Groeiende stadsdelen met meer inwoners vragen om een verbetering van de mobiliteit. Van beter afvoer van verkeer en minder opstoppingen tot aandacht voor het aanbod van het openbaar vervoer overdag en ’s nachts;
  • Er zou een verbetering moeten komen van de verbinding tussen de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord onderling. De verbinding van Amsterdam is nu gericht op het centrum als beginpunt. Het verbinden van stadsdelen buiten de ring onderling behoeft extra aandacht.