Groen, Waterkwaliteit en Zwerfafval in Amsterdam Nieuw-West

Fijn wonen

Amsterdam Nieuw-West is een stadsdeel waar iedereen prettig moet kunnen wonen. D66 Amsterdam Nieuw-West wil zich inzetten voor een fijne woonomgeving.

  • Verbeteren en behouden ruimtelijke kwaliteiten van voorzieningen en de leefbaarheid in het bijzonder op plekken zoals de Sloterplas, Vrije Geer en het Eendrachtspark;
  • Door het toevoegen en diversifiëren van de voorzieningen en het creëren van trekpleisters verbeteren de aantrekkelijkheid van en de levenskwaliteit in Nieuw-West;
  • Meer budget voor verbetering en uitbreiding van het groen en het aanpakken van zwerfafval in Nieuw-West (meer bakken, meer legen en meer vegen), en specifiek zorgen dat zwerfafval uit sloten verdwijnt. Creëren van bewustwording bij de bewoners.
  • Duurzaamheidsvraagstukken behoeven aandacht in het stadsdeel. In Nieuw-West dragen wij bij aan ons aandeel in het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs. Er kan hierbij gedacht worden aan het realiseren van een energieneutraal stadsdeel, waarbij huishoudens maar ook bedrijven in Westpoort een rol spelen door onder andere het aanleggen van zonnepanelen of het collectief inkopen van zonne-energie.