Kansen krijgen in Amsterdam Nieuw-West

Gelijke kansen

Iedereen in Nieuw West – in het bijzonder vrouwen, LHBTIQ+ personen, mensen van kleur, mensen met een beperking en andere groepen die te maken hebben met structurele ongelijkheid en uitsluiting – heeft een stem en wordt betrokken en evenredig vertegenwoordigd in besluitvormingsprocessen, die betrekking hebben op de stad en het stadsdeel.

  • Een faciliterend stadsdeel begint met gelijke kansen te creëren en te waarborgen voor iedereen in de stad. D66 Nieuw-West pleit voor gelijkwaardige toegang tot onderwijs en educatieve voorzieningen, sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en het aangaan van dialoog met burgers en nieuwkomers in Nieuw-West;
  • Gelijke kansen in het bijzonder voor jongeren in het stadsdeel, maar ook in relatie tot jongeren in andere stadsdelen. D66 Nieuw-West vindt het belangrijk dat er voldoende politiek en financieel commitment is vanuit de centrale stad om jongeren in de hele stad dezelfde kansen te bieden.