Opgroeien in Amsterdam Nieuw-West

Onderwijs

Goed kwalitatief onderwijs vormt de basis van gelijke kansen, hier heeft ieder kind recht op. D66 Nieuw-West vindt dan ook dat de overheid moet waarborgen dat ook buiten school ieder kind
deze ruimte heeft.

  • Er moet extra aandacht komen voor de relatie tussen armoede en het daadwerkelijk excelleren van scholieren en leerlingen in Nieuw-West. Hierbij is ook de mogelijkheid en toegang tot extra-curriculaire ontplooiingskansen van belang (e.g. sport, muziek, kunst etc.);
  • Alle kinderen op school in Nieuw-West moeten gelijkwaardig behandeld worden ongeacht geloof, cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of genderidentiteit;
  • Er moet meer begeleiding komen voor (alleenstaande) ouders;
  • Aandacht voor het groot tekort aan docenten, de te grote klassen en de sociaaleconomische problematiek van de leerlingen. Het stimuleren van initiatieven waarbij leerlingen extra tijd krijgen om zich te ontwikkelen (bijv. een kans klas);
  • De woningmarkt in Amsterdam moet toegankelijker worden voor leraren, zodat het lerarentekort in de stad met name in Nieuw-West aangepakt kan worden;
  • In Nieuw-West moet er extra aandacht komen voor laaggeletterdheid en uitgesloten/achtergesteld zijn als gevolg van digitalisering van lokale overheidsinstanties, zodat alle Amsterdammers gelijkelijk toegang hebben tot voorzieningen, processen en informatie;
  • Er moeten extra politieke en financiële instrumenten komen om jong ondernemerschap in Nieuw-West te ondersteunen en stimuleren.