Veiligheid in Amsterdam Nieuw-West

Veiligheid

Er moet meer aandacht komen voor preventie en handhaving van (straat)criminaliteit in NieuwWest. We Investeren meer in straatcoaches, een wijkagent en/of andere burgerinitiatieven.

  • Iedereen moet zich veilig en thuis kunnen voelen – buiten en binnenshuis. De veiligheid moet worden bevorderd door problemen te signaleren, in gesprek te treden met inwoners, straatcoaches, vrouwenorganisaties, de politie en tussen stadsdelen. Dit om op zoek te gaan naar oplossingen met en voor de buurt;
  • Iedereen in Nieuw-West, vrouwen/meisjes, LHBTIQ+ personen en non-binaire personen, hebben volledige zeggenschap en controle over lichaam, relaties en toekomst. Deze rechten moeten ook in het stadsdeel worden gegarandeerd zonder angst voor stigma’s, discriminatie, dwang, geweld of misbruik;
  • Ondersteunen van bestaande en nieuwe netwerken/ organisaties die vrouwen en meisjes in Nieuw-West bijstaan en begeleiden met complexe problemen zoals seksueel geweld, intimidatie en andere vormen van gendergerelateerd geweld.