Twee bestuursvacatures

Het bestuur van de D66-afdeling Amsterdam Centrum is op zoek naar versterking! Er zijn twee posities verkiesbaar tijdens de volgende deelafdelingsbijeenkomst. Beschikbaar worden de rollen van vicevoorzitter politiek en algemeen bestuurslid.

Wat doet het bestuur D66 Amsterdam Centrum?

De belangrijkste taak van het bestuur is om de lokale deelafdeling goed te laten functioneren. Dat betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn, die samenwerkt met de fractie van de stadsdeelcommissie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en die leden de mogelijkheid biedt om actief te worden in de politiek. Om dat te bereiken organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld ledenvergaderingen, pubquiz, discussie-avonden of wandelingen), verzorgt het de communicatie (website, facebook en de digitale ledennieuwsbrief), laat het onze afdeling actief meedoen aan verkiezingscampagnes en werkt het samen met de leden van D66 in de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum en het bestuur van de stadsbrede D66-afdeling Amsterdam 

Wat doe jij als bestuurslid D66 Amsterdam Centrum?

Als bestuurslid verricht je één of meerdere van deze activiteiten, maar bestuurslid zijn is méér dan dat: je bent medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de vereniging, besteedt hieraan minimaal enkele uren per week en doet dat voor een langere periode. Het betreft een vrijwillige functie met aangewezen verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je naast het gezamenlijk zorg dragen voor activiteiten enkele specifieke verantwoordelijkheden hebt. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Waar moet ik aan voldoen om mij te kandideren?

Ook als je weinig ervaring hebt bij D66 kan je je aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Juist een bestuursfunctie op stadsdeelniveau kan een goede manier zijn om actief te worden bij D66. Laat je dus vooral niet afschrikken! Ook vinden we het belangrijk dat het bestuur zo veel mogelijk een goede afspiegeling is van onze afdeling. We streven naar een diverse bestuurssamenstelling.
Het bestuur vergadert eens per maand. Daarnaast wordt je aanwezigheid en inzet verwacht voor de overige activiteiten van de afdeling. De tijd die je per week bezig bent met een functie verschilt per functie. In verkiezingstijd ben je uiteraard meer tijd kwijt dan erbuiten.

Wat staat daartegenover?

Dat is bijna onnodig te zeggen: ervaring opdoen in de politiek, je bijdrage leveren aan realisatie van sociaal-liberale denkbeelden, veel gezelligheid en het besef een bijzondere rol te vervullen in misschien wel de bijzonderste afdeling van D66: Amsterdam Centrum, de plek waar het voor D66 allemaal begon. Je bouwt een netwerk op van actieve D66’ers en leert hoe de politiek zich inzet voor het verbeteren van de stad Amsterdam. 

Hoe werkt het?

De leden van de afdeling bepalen wie er in het bestuur komt. Voor iedere bestuursfunctie wordt een verkiezing gehouden op de Algemene Ledenvergadering van de deelafdeling. Mensen die zich kandidaat willen stellen maken dat uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de  ledenvergadering van 27 juni 2024, 20:00 kenbaar bij het bestuur. Dit kan door contact op te nemen met het bestuur via bestuur@d66amsterdamcentrum.nl.

Heb je vragen of interesse of wil je graag een keer aansluiten bij een bestuursvergadering dan kun je je ook zeker eerder melden op bovenstaand adres! Wij moedigen het aan dat kandidaten een keer mee vergaderen, zo krijg je een beter beeld van het bestuur, de projecten en de dynamiek. 

De standaardtermijn van een benoeming als bestuurslid bij D66 Amsterdam Centrum is drie jaar, een moment dat ingaat na de ledenvergadering. 

Functiespecifieke rolomschrijvingen

Vicevoorzitter politiek
 
De vicevoorzitter politiek van D66 Amsterdam Centrum onderhoudt de driehoek tussen het bestuur, de volksvertegenwoordigers van D66 binnen de stadsdeelcommissie en de leden. Je bewaakt het gedachtegoed van D66. Je denkt ook mee over de opgaven binnen het Centrum en over wat er speelt onder de leden. Richting de gemeenteraadsverkiezingen speel je een belangrijke rol bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de specifieke pagina over het stadsdeel. Je bent een verbinder die nieuwsgierig is naar wat er speelt in het stadsdeel en weet hoe ideeën en mensen aan elkaar te koppelen. De tijdbesteding is ongeveer 8-12 uur per maand. 

Algemeen bestuurslid

Om continuïteit in het bestuur te waarborgen in de aanloop naar de gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen van 2026 zoekt het bestuur een algemeen bestuurslid om mee te draaien in verschillende functies.