Steven Kroon

Steven Kroon - Beeld: D66 Amsterdam Centrum

Bestuurslid communicatie D66 Amsterdam Centrum

Het bestuurslid communicatie van D66 Amsterdam Centrum is verantwoordelijk voor de communicatie van het bestuur richting de leden én de buitenwereld, en beheert daarmee o.a. de sociale media.

Wie ben ik?

Mijn naam is Steven Kroon. Sinds lange tijd ben ik al geïnteresseerd in het sociaalliberale gedachtegoed van D66. Dit heeft ertoe geleid dat ik vanaf mijn achttiende lid ben van de partij. Vanaf mijn studententijd heb ik geprobeerd mij meer voor D66 in te zetten. Ik ben campagnevrijwilliger geweest bij verschillende verkiezingen. Ik ben stagiair geweest bij de Tweede Kamerfractie. Ik stond verkiesbaar voor de stadsdeelcommissie van Amsterdam Centrum. Op dit moment ben ik deel van de steunfractie van diezelfde stadsdeelcommissie. Ik heb dus niet stilgezeten!

Ik woon sinds 2016 in Amsterdam Centrum; en sinds 2018 werk ik. Bij VodafoneZiggo houd ik me als public affairs adviseur bezig met de politieke lobby. Deze verandering in mijn leven heeft ertoe geleid dat ik wens van meer inhoudelijke en organisatorische waarde te zijn voor de partij. Dit is de reden dat ik de functie communicatie vervul. Ik hoop hierbij mijn enthousiasme, (werk)ervaring in de politieke communicatie, en brede inzetbaarheid aan te kunnen wenden om de goede relatie te behouden en waar mogelijk te verbeteren tussen de leden en het bestuur.