Steunfractie voor de SDC gezocht!

SDC-fractie D66 Amsterdam Centrum - Beeld: D66

Wil jij je actief inzetten voor Amsterdam Centrum namens D66? Dit is je kans om direct een bijdrage te leveren aan de lokale politiek!

Denk jij wel eens na over de buurt waar je woont en heb je ideeën over wat anders en beter kan? Of heb je een groot netwerk in het Centrum en ben je goed op de hoogte wat er speelt? Of ben je een dossier-tijger en bijt je je graag vast in een bepaald onderwerp, zoals verkeerscirculatie, vergroening, de aanpak binnenstad. Of ga je graag met bewoners en ondernemers in gesprek om van hen te horen hoe zij ergens tegen aan kijken? Of weet je veel van sociale media en help je graag mee om ons zichtbaarder te maken? Jouw bijdrage gaat van waarde zijn!

Wat doet de stadsdeelcommissie?

De stadsdeelcommissie (SDC) behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel. De SDC bestaat uit vertegenwoordigers uit het stadsdeel en is gekozen door bewoners.

De SDC haalt input op bij bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Als er onderwerpen zijn die meer aandacht moeten krijgen, bespreken zij dit in het tweewekelijks overleg met het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ook kan het dagelijks bestuur aan de SDC vragen om advies uit te brengen over een bepaald onderwerp.

Als SDC zetten wij ons in voor de directe leefomgeving van bewoners en ondernemers in Amsterdam Centrum. Het politieke werk gaat op stadsdeelniveau vaak om hele praktische zaken, zoals de herinrichting van een straat. Dat is spannender dan je misschien denkt! Voor directe bewoners staat soms veel op het spel en zijn er vele tegenstrijdige belangen. Als SDC-lid weeg je die belangen af en geef je advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

De SDC heeft ook een controlerende rol richting het stadsdeelbestuur. Zijn bepaalde trajecten wel goed gegaan, zijn de juiste afwegingen gemaakt, zijn bewoners/ondernemers voldoende meegenomen? Het is de taak van de SDC om alert en kritisch zijn.

Daarnaast spelen in Amsterdam Centrum natuurlijk ook grote dossiers, zoals de Aanpak Binnenstad, hebben we te maken met het horeca-beleid en andere zaken die op gemeentelijk niveau worden besloten maar waarbij we wel mogen adviseren. Bij alles laten we de D66-idealen meewegen.

Kortom, de thema’s zijn heel divers en dat maakt het werk ontzettend interessant en leuk!

Wat doe je als steunfractie D66 Amsterdam Centrum?

D66 Amsterdam Centrum heeft twee zetels in de SDC. De fractie bestaat uit Diederik Brink en Jeantine van der Feest.

Als steunfractie doe je met ons mee!

Als team zijn we de oren en ogen in de buurt. We gaan ervoor zorgen dat D66 nauw verbonden is tot in de haarvaten van het stadsdeel. Samen gaan we de SDC-vergaderingen voorbereiden. Dit betekent onderwerpen agenderen, adviezen voorbereiden en meedenken over schriftelijke en mondelinge vragen.

Je neemt deel aan het fractieoverleg (om de week) en doet voorbereidend lees-, schrijf- en uitzoekwerk. Je gaat zelf (of helpt de fractie daarbij) in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het Centrum. Je bent aanwezig bij de tweewekelijkse fractievergaderingen, schrijft mee aan adviezen en volgt de lokale ontwikkelingen via (sociale) media.

Je richt je focus op een bepaald gebied in het Centrum of juist op een bepaald thema. Daarbij is het dus de bedoeling dat je óf een bepaalde wijk erg goed gaat leren kennen zodat je precies weet wat er speelt, óf dat je je inhoudelijk in een bepaald onderwerp gaat verdiepen. Dit is in overleg.

Lid zijn van de steunfractie kost je enkele uren per week, in totaal ongeveer 8-12 uur per maand en je vervult de rol voor in ieder geval één jaar.

Het betreft een vrijwillige functie met aangewezen verantwoordelijkheden. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die…

  • positief is ingesteld en kansen ziet voor Amsterdam Centrum;
  • initiatief neemt en met suggesties voor adviezen komt;
  • onder druk, met deadlines, kan werken;
  • flexibel en samenwerkingsgericht is;
  • politiek sensitief is en bijdraagt aan de dialoog met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere politieke partijen in Amsterdam Centrum;
  • nieuwsgierig is in zijn/haar directe omgeving;
  • overtuigend een boodschap kan overbrengen;
  • de zichtbaarheid van D66 Centrum wil versterken;
  • in een klein team intensief samen kan werken;

Wat staat daartegenover?

Je gaat veel kennis opdoen en nieuwe mensen leren kennen! Je leert over lokale politiek en je gaat veel te weten komen over de stad, de thema’s die spelen, bestuurlijke processen etc. Je gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Amsterdam Centrum en de realisatie van sociaalliberale denkbeelden. Naast bovenstaande gaan we er ook gewoon een gezellige tijd van maken.

Waar moet ik aan voldoen?

Het belangrijkste is een nieuwsgierige en proactieve houding. Ook als je weinig ervaring hebt als lid binnen D66 of met de politiek kan je je interesse tonen in de rol van steunfractie-lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum. Deze rol kan een goede manier zijn om actief te worden bij D66.

Hoe werkt het?

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Diederik of Jeantine. We ontvangen graag een link naar je LinkedIn profiel (of een CV) en een korte motivatie (max. een half A4’tje). Daarna volgt een kennismakingsgesprek waarin we met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen.

De deadline voor inzendingen is 31 mei 2022.

Heb je eerst nog vragen, stel ze gerust! Dat kan ook bij Diederik en Jeantine.

Wij hebben heel veel zin om, met jou, als team D66 Amsterdam Centrum aan een mooiere stad te werken! Doe mee!