SDC-debat Palenplan

Na een korte tijd is het Palenplan in de Jordaan en de Westelijke Grachtengordel opgeschort en uitgesteld tot een later moment. In de stadsdeelcommissievergadering van 7 november stond het stopzettingsbesluit op de agenda. Commissielid Diederik Brink legt hier het standpunt van de D66-fractie toe.

D66 in de SDC over het Palenplan

“Het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Centrum heeft besloten om het Palenplan op te schorten. Na consultatie van de nood- en hulpdiensten is gebleken dat zij teveel hinder van de palen ondervonden. De fractie begrijpt en steunt deze beslissing. Het getuigt van grote klasse van het DB dat deze beslissing is genomen. Hoewel het DB hiermee de eigen autoluwe ambities frustreert, is er toch geluisterd naar de werkvloer van de nood- en hulpdiensten in plaats van louter naar het management van dezelfde diensten, dat eerder wel groen licht had gegeven voor het plan.

Precies dit is belangrijk in de relatie met bewoners en ondernemers: een bestuur dat het juiste doet, ook als het indruist tegen de eigen ambities. Het palenplan is opgeschort. Momenteel kijkt het DB welke maatregelen wel mogelijk zijn om de autoluwe ambities op termijn toch te verwezenlijken. Verzinkbare palen zijn een voorbeeld, maar daar hangt een ander kostenplaatje aan dan aan de palen van het Palenplan.”

Stadsdeelpolitiek in de gemeenteraad?

De VVD heeft ervoor gekozen dit stadsdeelspecifieke onderwerp in de gemeenteraad te bespreken. Dit bevordert helaas niet de dialoog die op stadsdeelniveau met bewoners en ondernemers plaatsvindt.

D66 heeft er in de besluitvormingsfase destijds voor gekozen de leden in het Centrum extra om inbreng te vragen voorafgaand aan het besluit over de invoering van het Palenplan. Je kunt hier teruglezen welke afwegingen Diederik Brink en Jeantine van der Feest toen hebben gemaakt.

Het debat van 7 november

Het hele debat is, samen met de rest van de stadsdeelcommissievergadering, terug te kijken op de website van het stadsdeel door hier te klikken.

Meedenken?

Wil je meedenken? Stuur je input over alles dat je bezighoudt in je buurt of het Centrum naar de stadsdeelcommissieleden Diederik Brink ([email protected]) of Jeantine van der Feest ([email protected]) (of allebei)

De eerstvolgende vergadering is op 21 november.