Bouw tijdelijke woningen

De Alphense fractie van D66 wil tijdelijke woningen bouwen, zodat de woningnood heel snel af kan nemen. D66 deed concrete voorstellen tijdens de behandeling van de woon- en omgevingsvisie in de gemeenteraadsvergadering van 27 januari.

Het is mogelijk om voor alle doelgroepen versneld te bouwen, zodat er in Alphen een woning voor iedereen is. Een grote ‘maar’ daarbij is dat de bouwprocedures efficiënter – en met een risicoanalyse voorafgaand aan de bouw uitgevoerd worden. Gert van den Ham, lijsttrekker: ‘Bouwplannen maken is mooi, maar deze snel en goed uitvoeren is belangrijker’.

Bekwame en deskundige ambtenaren

Daarnaast benadrukten zowel Pieter Jan Morssink en Gert van den Ham dat het zeer belangrijk is dat er voldoende bekwame deskundige ambtenaren op het gemeentehuis beschikbaar zijn. Hier wordt op 10 februari met de wethouder over gepraat.